Obwieszczenie IZP.6733.5.2018
  1. Obwieszczenie IZP.6733.5.2018   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dodany 2018-05-22 09:26:23 przez Sebastian Kowara         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5575