Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica
  2. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica - cz.1
  3. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica - cz.2

Dodany 2018-05-22 09:12:25 przez Sebastian Kowara         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5574