Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica.

Informacja o wyniku postepowania


1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

3. Załącznik do zapytania ofertowego - praca konkursowa

Dodany 2018-05-10 15:10:33 przez Tomasz Mikulski         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5561