Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji
  1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica
  2. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji
  3. Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  4. Formularz konsultacyjny
Dodany 2017-08-08 08:13:57 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5243