Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica
  1. Obwieszczenie
  2. Projekt Uchwały
  3. Obszar
  4. Diagnoza
Dodany 2017-05-18 06:56:28 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5158