Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica
  1. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica- projekt
  2. Załącznik graficzny - Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica - cz.1
  3. Załącznik graficzny - Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica - cz.2
  4. Załącznik graficzny - Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica – mapa podglądowa
  5. Diagnoza - na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica

 

Dodany 2017-04-11 15:53:54 przez Tomasz Mikulski         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5138