Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok
  1. Uchwała Nr IV/36/14 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2015 roku;
  2. Uchwała Nr IV/35/14 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku;
  3. Uchwała Nr XII/97/15 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2015 roku;
  4. Uchwała Nr XII/96/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku;
Dodany 2016-06-29 09:37:20 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=4949