Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok
  1. Uchwała Nr XIX/152/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2016 roku;
  2. Uchwała Nr XXV/201/16 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na II półrocze 2016 roku;
  3. Uchwała Nr XIX/153/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku;
  4. Uchwała Nr XXV/203/16 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.

 

Dodany 2016-06-28 15:30:02 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=4948