Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok
  1. Uchwała Nr XIX/151/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2016 roku.
  2. Uchwała Nr XXV/202/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2016 roku.

 

Dodany 2016-06-28 15:27:48 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=4947