Ogłoszenie
  1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.
Dodany 2015-11-30 09:48:07 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=4802