Druki do pobrania
  1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
  3. Wniosek i wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
  4. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
  5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru nieruchomości
  7. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Dodany 2015-04-13 09:47:03 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=4630