Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok
  1. Uchwała Nr IV/37/14 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku.
  2. Uchwała Nr XII/98/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2015 roku.
Dodany 2013-01-03 09:29:45 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=3981