Wzory oświadczeń majątkowych
  1. Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy:
  1. Wzór oświadczenia majatkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu:

 

Dodany 2009-04-07 11:45:28 przez Tomasz Maćkowiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=3149