SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 ROKU

Piłka nożna (sołectwo Moszczenica) - sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007   

Sprawozdanie częściowe (II transza) z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007   - piłka nożna sołectwo Moszczenica 

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007 - tenis stołowy

Sprawozdanie częściowe (II transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007 - tenis stołowy

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007 - strzelectwo sportowe

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007- piłka nożna sołectwo Baby 

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia V transzy dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007- piłka nożna sołectwo Baby 

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wędkarstwo

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia IV transzy dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sołectwo Baby

Sprawozdanie częściowe (I transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Moszczenica

Sprawozdanie częściowe (III transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Baby

Sprawozdanie częściowe (I transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy

Sprawozdanie częściowe (II transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Baby

Sprawozdanie częściowe (I transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Baby

Dodany 2007-05-14 12:15:13 przez Agata Biesaga         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2927