Oświadczenia majątkowe

Bogusław Lech - Wójt Gminy

Katarzyna Bąbol - Zastępca Wójta

Urszula Świerczyńska - Sekretarz Gminy

Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gminy

Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne

Stanisława Góra - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osobą prawną

Adam Gierczak 

Tomasz Magacz

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gmienngo Ośrodka Kultury

Joanna Forma Dyrektor GZOZ w Moszczenicy

Sabina Dróżdż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do 22.06.2004 r.

Zofia Papoń Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy od 23.06.2004 r.

Dyrektorzy Szkół

Dorota Cybula - dyrektor Szkoły Podstwowej w Moszczenicy

Aneta Piotrowska Dyrektor Szkoły Podstwowej w Gazomi

 Bożena Justyna Dyrektor Zespołu Szkół w Moszczenicy

Lucyna Kowalczyk Dyrektor Gimnzjum w Srocku

Maria Bylinka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach

Stanisława Reszka Dyrektor Szkoły Podstawowej Srocku

Zbigniew Tuta Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju

Zygmunt Szafrański Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosowie

Zenon Starewiecz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach

Dodany 2004-08-31 09:47:18 przez Operator Treści         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Moszczenicy
Wydruk pochodzi z http://moszczenica.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2612