Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2014 rok / Przetargi - Roboty budowlane
  Budowa linii oświetlenia ulicznego w MichałowieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (144 KB)


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (70 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (607 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3576 KB)

  3. Dokumentacja techniczna (1719 KB)

  4. Projekt zamienny (117 KB)

  5. Specyfikacja techniczna (38 KB)

  6. Przedmiar (41 KB)

  7. Decyzje i uzgpdnienia (2396 KB)

   

  Dodany 2014-10-14 13:15:01 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5885
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-19 10:31:30               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-10-14 13:15:07
  Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet w ramach realizacji projektu „E-Leader Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (73 KB)


  Odpowiedź na zapytanie (50 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (726 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4228 KB)

  3. Zał. nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy (245 KB)

   

  Dodany 2014-09-26 14:36:01 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 6221
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-23 13:05:23               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-09-26 14:36:04
  Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od Węzła W25 do Węzła W37)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (71 KB)


  Zapytanie nr 3 do SIWZ (18 KB)

  Odpowiedź na Zapytanie nr 3 (43 KB)

  Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (506 KB)


  Zapytanie nr 2 do SIWZ (86 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (49 KB)


  Zapytanie nr 1 do SIWZ (255 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (55 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (600 KB)
  2. SIWZ (3581 KB)
  3. Dokumentacja techniczna
  4. Specyfikacja techniczna (679 KB)
  5. Przedmiar (280 KB)
  6. Decyzja (181 KB)

   

  Dodany 2014-09-02 14:09:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6664
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-07 07:17:37               Historia zmian [4]
  Publikacja 2014-09-02 14:09:48
  Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. BocznejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (68 KB)


  ZMIANY Z DNIA 29.08.2014:

  1. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (155 KB)
  2. Odpowiedź na Zapytanie Nr 12 do treści SIWZ (55 KB)
  3. SIWZ po zmianie (4006 KB)
  4. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (38 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (614 KB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4043 KB)
  3. Dokumentacja techniczna - Branża sanitarna:
  4. Dokumentacja techniczna - Branża elektryczna (9442 KB)
  5. Specyfikacja techniczna (645 KB)
  6. Przedmiar (144 KB)
  7. Decyzje i uzgpdnienia (165 KB)
  Dodany 2014-08-18 14:35:07 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 6985
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-25 14:41:26               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-08-18 14:35:23
  Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. BocznejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (54 KB)

  Zapytanie nr 1 do SIWZ (179 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (44 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (617 KB)
  2. SIWZ (3914 KB)
  3. Dokumentacja techniczna - Branża sanitarna:
  4. Dokumentacja techniczna - Branża elektryczna (9442 KB)
  5. Specyfikacja techniczna (645 KB)
  6. Przedmiar (144 KB)
  7. Decyzje i uzgodnienia (165 KB)

   

  Dodany 2014-07-07 11:26:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7536
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-30 12:05:27               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-07-07 11:29:36
  Budowa drogi w Michałowie - ul. SezamkowaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (94 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (584 KB)
  2. SIWZ (3342 KB)
  3. Dokumentacja techniczna - branża elektryczna (2081 KB)
  4. Dokumentacja techniczna - branża drogowa (3033 KB)
  5. Operat wodnoprawny (1786 KB)
  6. Opinia geotechniczna (234 KB)
  7. Specyfikacja techniczna - branża drogowa (3696 KB)
  8. Specyfikacja techniczna - budowa linii kablowej (156 KB)
  9. Decyzje (312 KB)
  10. Przedmiar - branża drogowa (45 KB)
  11. Przedmiar - branża elektryczna (134 KB)

   

  Dodany 2014-05-12 12:40:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8498
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-27 14:09:21               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-05-12 12:40:37
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturąWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (97 KB)


  Uzupełnienie (38 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (768 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3818 KB)

  3. Dokumentacja Techniczna

  4. Zestawienie sprzętu sportowego (41 KB)

  5. Specyfikacje Techniczne branża budowlana (3126 KB)

  6. Specyfikacje Techniczne branża elektryczna (85 KB)

  7. Specyfikacje Techniczne branża sanitarna (3062 KB)

  8. Przedmiary (4091 KB)

  9. Decyzje i uzgpdnienia (310 KB)

  Dodany 2014-04-02 09:50:53 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 9427
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-15 15:13:46               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-04-02 09:54:54
  Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (121 KB)


  1. Ogoszenie o zamówieniu (584 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5737 KB)

  3. Dokumentacja Techniczna

  4. Przedmiar (128 KB)

  5. Specyfikacje techniczne (5305 KB)

  6. Specyfikacje techniczne - regulacja urządzeń (333 KB)

  Dodany 2014-02-26 14:55:54 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 10097
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-02 13:57:48               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-02-26 15:14:16
  Przebudowy drogi w Moszczenicy, ul. Wschodniej oraz rozbudowy drogi w Moszczenicy, ul. Lipowej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (104 KB)


  Zapytanie nr 2 do SIWZ (1037 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (69 KB)


  Zapytanie nr 1 do SIWZ (177 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (48 KB)


  Uzupełnienie SIWZ (46 KB)


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (632 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3340 KB)

  3. Dokumentacja Techniczna ul. Wschodnia (2535 KB)

  4. Dokumentacja Techniczna ul Lipowa (5195 KB)

  5. Specyfikacja techniczna - ul Wschodnia (3780 KB)

  6. Specyfikacja techniczna - ul Lipowa (3775 KB)

  7. Przedmiar - ul Wschodnia (211 KB)

  8. Przedmiar - ul Lipowa (268 KB)

  Dodany 2014-01-30 15:06:02 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 10719
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-06 14:53:30               Historia zmian [4]
  Publikacja 2014-01-30 15:26:01
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3708030 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij