Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2014 rok / Przetargi - Dostawy
  Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (136 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (78 KB)


  Informacja o zmianie terminu składania ofert (72 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (35 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnioną zmianą z dnia 17.12.2014 (304 KB)

  Załącznik Nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - z uwzględnioną zmianą (42 KB)

  Załączniki 1-5 do SIWZ w formie edytowalnej (65 KB)


  Zapytanie nr 1 do SIWZ (242 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (76 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (564 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2352 KB)

  3. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (649 KB)

  4. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (836 KB)

   

  Dodany 2014-12-11 13:57:13 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1888
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-05 11:18:26               Historia zmian [6]
  Publikacja 2014-12-11 13:57:22
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (110 KB)


  ZMIANA Z DNIA 10.12.2014:

  1. Informacja o zmianie w SIWZ (94 KB)
  2. SIWZ po zmianie (2865 KB)

  1. Ogłoszenie (477 KB)
  2. SIWZ (2876 KB)

   

  Dodany 2014-12-05 10:05:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2014
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-23 13:46:30               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-12-05 10:05:07
  Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (55 KB)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu (565 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2377 KB)

  3. Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy (655 KB)

  4. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (974 KB)

  Dodany 2014-11-28 15:05:11 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 2093
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-09 12:08:00               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-11-28 15:05:21
  Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (84 KB)


  ZMIANY Z DNIA 26.08.2014:

  1. Zapytanie Nr 1 do treści SIWZ (183 KB)
  2. Zapytanie Nr 2 do treści SIWZ (1591 KB)
  3. Informacja o zmianie SIWZ (86 KB)
  4. Informacja o zmianie SIWZ (86 KB)
  5. SIWZ po zmianach (3592 KB)
  6. Wzór umowy po zmianie (754 KB)
  7. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (835 KB)

  ZMIANY Z DNIA 21.08.2014:

  1. Informacja o zmianie SIWZ (74 KB)
  2. SIWZ po zmianie (2851 KB)
  3. Wzór umowy po zmianie (733 KB)
  4. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (902 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (939 KB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2904 KB)
  3. Wzór umowy (735 KB)

   

  Dodany 2014-08-19 14:46:36 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3144
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-08 11:37:45               Historia zmian [3]
  Publikacja 2014-08-19 14:46:55
  Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-LeaderWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (59 KB)


  Zapytanie nr 1 do SIWZ (19 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (50 KB)

  Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (364 KB)

   


   

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (936 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2956 KB)

  3. Wzór umowy (737 KB)

  Dodany 2014-08-11 15:13:35 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3286
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-19 11:13:07               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-08-11 15:14:00
  Dostawa wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (78 KB)


  Zapytanie nr 2 do SIWZ (245 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (60 KB) 


   

  1. Zapytanie nr do SIWZ (336 KB)

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (1129 KB)

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2830 KB)

  3. Wzór umowy (1261 KB)

  Dodany 2014-03-31 15:13:36 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 4822
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-14 13:29:03               Historia zmian [3]
  Publikacja 2014-03-31 15:13:47
  Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (185 KB)
  2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część II i III (167 KB)
  3. Informacja o zmianie treści SIWZ (127 KB)
  4. Ogłoszenie o zamówieniu (525 KB)
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3115 KB)
  Dodany 2014-01-10 15:04:21 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5920
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-21 15:01:53               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-01-10 15:04:57
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3708030 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij