Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Zamówienia do 30 000 Euro / 2013 rok
  Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (433 KB)
  2. Zaproszenie Nr IZP.673.1.2013 (408 KB)
  3. Formularz ofertowy - DOC (44 KB)
  4. Wzór umowy (115 KB)
  Dodany 2013-12-12 10:29:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2989
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-31 12:15:01               Historia zmian [1]
  Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru wykonawcy (74 KB)
  2. Zaproszenie Nr IOA.271.104.2013 (712 KB)
  Dodany 2013-12-18 14:53:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2875
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-27 15:18:32               Historia zmian [1]
  Usługa pełnienia funkcji animatora sportu na obiekcie OrlikWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zaproszenie Nr OKA.2151.8.2013 (205 KB)
  2. Formularz ofertowy (189 KB)
  3. Wzór umowy (306 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-19 09:30:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2853
  Autor dokumentu: Beata Puścian
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-19 09:30:01               Historia zmian
  Dostawa agregatu prądotwórczego, grilla gazowego, folii zabezpieczającychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (103 KB)
  2. Ogłoszenie Nr IOA.3050.39.2013 (303 KB)
  Dodany 2013-10-30 16:52:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4030
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-22 14:50:55               Historia zmian [2]
  Dostawa materiałów do wykonania 54 wpustów podwórzowych, dla potrzeb wykonywanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze oferty (48 KB)


  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf (62 KB)

  2. Formularz ofertowy (62 KB)

  3. Wzór umowy (100 KB)

  Dodany 2013-11-14 13:35:26 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3753
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-19 13:10:16               Historia zmian [1]
  Zakup agregatu prądotwórczego, zakup grilla gazowego, zakup parasola ogrodowego, zakup stołu z ławkami, zakup folii zabezpieczających w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w Sołectwie JarostyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 (138 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert (143 KB)
  3. Formularz ofertowy (155 KB)
  4. Wzór umowy (93 KB)
  Dodany 2013-09-19 15:17:07 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 4853
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-22 14:33:21               Historia zmian [1]
  Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert. (217 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-27 15:21:54 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 4660
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-27 15:21:54               Historia zmian
  Odbiór odpadów budowlanych zawierających azbestWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja o zmianie terminu składania ofert (22 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert nr GOŚ.6235.1.2013 (99 KB)
  3. Wzór umowy (127 KB)
  Dodany 2013-09-19 14:23:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4866
  Autor dokumentu: Anna Sitarz
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-23 13:33:33               Historia zmian [2]
  Wykonanie podstawowych profilaktycznych badań lekarskichWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zaproszenie do składania ofert nr PBP.2431.5.2013 (99 KB)
  Dodany 2013-08-23 14:51:45 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5338
  Autor dokumentu: Katarzyna Wieczorek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-23 14:52:08               Historia zmian [1]
  Dostawa sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego (145 KB)
  2. zaproszenie (108 KB) nr IOA.3050.26.2013
  3. formularz ofertowy (95 KB)
  4. załącznik nr 2 (17 KB)
  5. wzór umowy (94 KB)
  Dodany 2013-08-13 12:26:47 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5603
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-23 14:49:10               Historia zmian [1]
  Budowa chodnika na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła) - etap IIWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (56 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert (137 KB) nr IOA.3050.25.2013
  3. Formularz ofertowy (66 KB)
  4. Wzór umowy (116 KB)
  5. Wykaz wykonanych robót (17 KB)
  6. Opis techniczny (326 KB)
  7. Załącznik graficzny (4019 KB)
  8. Przedmiar (287 KB)
  9. Przekroj konstrukcyjny chodnika i wjazdów (132 KB)
  10. Specyfikacja techniczna (3318 KB)
  11. Warunki telekomunikacji (68 KB)
  12. Zestawienie wjazdów przeznaczonych do rozbiórki (17 KB)
  13. Kosztorys uproszczony (568 KB)
  Dodany 2013-08-13 12:55:28 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5614
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-20 15:10:21               Historia zmian [1]
  Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej nr ew. 224Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (47 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert (126 KB) nr IOA.3050.24.2013
  3. Formularz ofertowy (61 KB)
  4. Wzór umowy (106 KB)
  5. Opis techniczny (332 KB)
  6. Wykaz wykonanych robót (16 KB)
  7. Załącznik graficzny (2887 KB)
  8. Plan zagospodarowania (1217 KB)
  9. Przekrój konstrukcyjny (197 KB)
  10. Przekrój konstrukcyjny wjazdu (185 KB)
  11. Przekórj normalny (185 KB)
  12. Specyfikacja techniczna (3426 KB)
  13. kosztorys (33 KB)
  Dodany 2013-08-13 12:41:00 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5623
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-20 15:09:46               Historia zmian [1]
  Dostawa kosiarki - traktora Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (204 KB)

  _____________________________________________________________

  1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.271.65.2013 (572 KB)
  2. Formularz ofertowy (456 KB)
  3. Wykaz wykonanych dostaw (13 KB)
  4. Wzór umowy (97 KB)
  Dodany 2013-07-25 14:41:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5909
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-08 10:52:42               Historia zmian [3]
  Zakup maszyny do konserwacji nawierzchni na potrzeby Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS  Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (101 KB)

   


   Uwaga ważne zmiany - zmiana opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert

  Pismo - zmiana opisu przedmiotu zamówienia (72 KB)

  Wzór umowy - po zmianie (89 KB)

  formularz ofertowy po zmianie (67 KB)


  zaproszenie do składania odert (704 KB)

  formularz ofertowy (696 KB)

  załącznik nr 2 (14 KB)

  wzór umowy (101 KB)

  Dodany 2013-07-24 15:36:04 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5924
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-08 10:52:38               Historia zmian [2]
  Dostawa kserokopiarki, tablicy interaktywnej i sprzętu AGDWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (205 KB)

  ____________________________________________________________

  1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.10.2013 (1318 KB)
  2. Formularz ofertowy (1425 KB)
  3. Wykaz wykonanych dostaw (229 KB)
  4. Wzór umowy (825 KB)
  Dodany 2013-07-19 14:49:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6060
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-08 10:45:00               Historia zmian [1]
  Sukcesywna dostawa tonerów i taśm barwiących do drukarekWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (45 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr OIN.2600.14.2013 (46 KB)
  3. Formularz ofertowy (77 KB)
  4. Wykaz wykonanych dostaw (12 KB)
  5. Wzór umowy (542 KB)
  Dodany 2013-07-22 11:45:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6011
  Autor dokumentu: Tomasz Maćkowiak
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-31 07:53:56               Historia zmian [1]
  Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomościWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego (103 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr GGG.3134.1.2.2013 (58 KB)
  3. Formularz ofertowy (46 KB)
  4. Wzór umowy (110 KB)
  Dodany 2013-07-05 14:28:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6490
  Autor dokumentu: Marzena Kuligowska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-25 15:05:05               Historia zmian [1]
  Zakup urządzeń na plac zabaw przy nowo budowanej Szkole Podstawowej w JarostachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (1233 KB)
  2. Odpowiedź na Zapytanie Nr 1 (46 KB)
  3. Zaproszenie do składania ofert nr IOA.271.50.2013 (99 KB)
  4. Projekt (207 KB)
  5. Wzór umowy (88 KB)
  6. Formularz ofertowy (103 KB)
  Dodany 2013-06-25 13:24:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6833
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-19 14:42:13               Historia zmian [4]
  Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (41 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.17.2013 (72 KB)
  3. Formularz ofertowy (51 KB)
  4. Wykaz wykonanych robót (17 KB)
  5. Wzór umowy (103 KB)
  Dodany 2013-07-04 14:29:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6526
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-17 11:59:59               Historia zmian [1]
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i KiełczówceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (55 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.56.2013 (208 KB)
  3. Formularz ofertowy (68 KB)
  4. Wzór umowy (40 KB)
  Dodany 2013-07-12 11:15:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6294
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-17 11:51:27               Historia zmian [1]
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w SrockuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (54 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.55.2013 (217 KB)
  3. Formularz ofertowy (68 KB)
  4. Wzór umowy (40 KB)

   

  Dodany 2013-07-10 14:47:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6357
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-17 11:50:36               Historia zmian [1]
  Remont dachu w OSP w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (37 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.14.2013 (76 KB)
  3. Formularz ofertowy (67 KB)
  4. Wzór umowy (107 KB)
  5. Wykaz wykonanych usług (17 KB)
  Dodany 2013-07-01 10:40:29 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6645
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-09 12:39:59               Historia zmian [1]
  Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (70 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.11.2013 (72 KB)
  3. Formularz ofertowy (50 KB)
  4. Załącznik Nr 2 (18 KB)
  5. Wzór umowy (103 KB)
  Dodany 2013-06-20 14:57:00 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6966
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-02 14:58:13               Historia zmian [1]
  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy (46 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.37.2013 (130 KB)
  3. Rysunek (890 KB)
  4. Formularz ofertowy - PDF (120 KB)
  5. Formularz ofertowy - DOC (73 KB)
  6. Wzór umowy (341 KB)
  Dodany 2013-05-15 12:32:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7865
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-01 11:43:53               Historia zmian [1]
  Organizacja wycieczki rekreacyjno-turystycznejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Rozstrzygnięcie postępowania (130 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr PKW.2410.1.7.2013 (103 KB)
  3. Formularz ofertowy (30 KB)
  4. Wzór umowy (118 KB)
  Dodany 2013-05-15 12:25:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7872
  Autor dokumentu: Zofia Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-28 13:05:54               Historia zmian [1]
  Dostawa sprzętu AGD i sprzętu komputerowegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (136 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.10.2013 (99 KB)
  3. Formularz ofertowy (91 KB)
  4. Załącznik Nr 2 (15 KB)
  5. Wzór umowy (76 KB)
  Dodany 2013-06-04 14:51:00 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7401
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-21 14:15:43               Historia zmian [2]
  Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (95 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.271.44.2013 (93 KB)
  3. Załącznik Nr 1 - wzór umowy (170 KB)
  4. Załącznik Nr 2 - oświadczenie (24 KB)
  5. Formularz ofertowy (65 KB)
  6. Wizualizacja obiektu (762 KB)
  7. Zapytanie Nr 1 do postępowania (34 KB)
  8. Formularz ofertowy po zmianie (58 KB)
  Dodany 2013-06-06 14:00:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7368
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-14 11:03:03               Historia zmian [2]
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Domu Ludowego w RakowieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy (48 KB)
  2. Zaproszenie Nr INW.271.35.2013 (361 KB)
  3. Formularz ofertowy (332 KB)
  4. Wzór umowy (170 KB)

   


  1. Zapytanie Nr 1 (86 KB)

   

  Dodany 2013-05-13 14:50:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7949
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-27 13:52:07               Historia zmian [2]
  Zaprojektowanie chodnika przy ul. Głównej w Rakowie DużymWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (460 KB)
  2. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.33.2013 (1362 KB)
  3. Formularz oferty (29 KB)
  4. Wzór umowy (7148 KB)
  Dodany 2013-05-10 11:37:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8048
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-21 14:36:47               Historia zmian [1]
  Wykonanie systemu selektywnego zawiadamiania przy OSP SierosławWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (30 KB)

   

  1. Zaproszenie do składanie ofert (88 KB)
  2. Formularz ofertowy (79 KB)
  3. Wzór umowy (95 KB)
  Dodany 2013-04-24 15:03:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8488
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-14 14:33:45               Historia zmian [1]
  Organizacja kolonii profilaktycznych dla 25 dzieciWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie wyboru wykonawcy (39 KB)

   

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr GKRPA.5.2013.zam (50 KB)
  2. Formularz ofertowy (29 KB)
  Dodany 2013-04-17 12:02:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8665
  Autor dokumentu: Anna Glonek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-10 14:46:17               Historia zmian [1]
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie wyboru wykonawcy (44 KB)

   

  1. Zaproszenie do składanie ofert nr OIN.2600.11.2013 (47 KB)
  2. Wzór umowy (363 KB)
  3. Wykaz wykonanych dostaw (328 KB)
  4. Formularz ofertowy (531 KB)

   

  Wersje edytowalne:

   

  1. Wykaz wykonanych dostaw (14 KB)
  2. Formularz ofertowy (20 KB)
  Dodany 2013-04-24 09:37:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8478
  Autor dokumentu: Tomasz Maćkowiak
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-08 14:46:04               Historia zmian [1]
  Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w RękorajuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie wyboru wykonawcy - część I (48 KB)

  Ogłoszenie wyboru wykonawcy - część II (52 KB)

   

  Odpowiedź na zapytanie do Zaproszenia do składania ofert Część I (52 KB)

  Zapytanie (29 KB)

  1. Zaproszenie do składanie ofert - część I (113 KB)
  2. Formularz ofertowy - część I (109 KB)
  3. Zaproszenie do składanie ofert - część II (82 KB)
  4. Formularz ofertowy - część II (75 KB)
  5. Wzór umowy (94 KB)
  Dodany 2013-04-24 15:00:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8470
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-08 14:25:56               Historia zmian [2]
  Wykonanie ocieplenia Wiejskiego Domu Kultury i strażnicy OSP w BabachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru wykonawcy (79 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.3.2013 (220 KB)
  Dodany 2013-03-29 11:15:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9181
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-15 13:38:34               Historia zmian [2]
  Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. ŁódzkaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (56 KB)


   

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr INW.271.18.2013 (183 KB)
  2. Formularz ofertowy (72 KB)
  3. Wzór umowy (90 KB)
  4. Dokumentacja techniczna (9623 KB)
  5. Kosztorys Nakładczy (69 KB)
  6. Specyfikacja Techniczna (653 KB)

   

  Dodany 2013-03-29 10:34:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9225
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-12 13:49:51               Historia zmian [1]
  Dostawa materiałów budowlanych oraz okien i drzwi do budynku garażowego w KosowieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie wyboru wykonawcy (79 KB)

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.1.2013 (280 KB)
  Dodany 2013-04-03 13:35:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9102
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-09 14:23:10               Historia zmian [2]
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. GłównaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (54 KB)

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr INW.271.16.2013 (291 KB)
  2. Fofmularz oferty - PDF (276 KB)
  3. Formularz oferty - DOC (80 KB)
  4. Wzór umowy (160 KB)
  Dodany 2013-03-07 14:59:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9696
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-19 14:21:57               Historia zmian [1]
  Usługa naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, będącego na wyposażeniu jednostek OSPWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zaproszenie do składania ofert Nr PBP.5543.11.2013 (54 KB)
  2. Formularz ofertowy - PDF (51 KB)
  3. Formularz ofertowy - DOC (44 KB)

  Zapytania do treści Zaproszenia:

  1. Zapytanie Nr 1 (60 KB)

   

   

  Dodany 2013-02-20 14:35:26 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9997
  Autor dokumentu: Katarzyna Wieczorek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-27 10:07:18               Historia zmian [1]
  Dostawa bramy przemysłowej segmentowej do garażu OSP KosówWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zaproszenie do składania ofert Nr PBP.5543.10.2013 (56 KB)
  2. Formularz ofertowy - PDF (46 KB)
  3. Formularz ofertowy - DOC (28 KB)
  Dodany 2013-02-20 14:33:29 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 10018
  Autor dokumentu: Katarzyna Wieczorek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-20 14:40:49               Historia zmian
  Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu E-LEADERWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania (826 KB)

  1. Zapytanie ofertowe Nr IFZ.042.18.2012 (1124 KB)
  2. Wyjaśnienie (344 KB)
  Dodany 2013-01-11 13:11:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 10755
  Autor dokumentu: Michał Kuligowski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-13 14:02:30               Historia zmian [2]
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (47 KB)

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr OSE.2601.3.2013 (63 KB)
  2. Formularz ofertowy (29 KB)
  3. Wzór umowy (244 KB)
  Dodany 2013-01-17 09:10:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 10623
  Autor dokumentu: Gabriela Jamrożek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-28 08:35:45               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3708030 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij