Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Zamówienia do 30 000 Euro / 2012 rok
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica i jednostek organizacyjnychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (26 KB)

    

  1. Zmiany do zaproszenia do składania ofert. (61 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.271.96.2012 (474 KB)
  Dodany 2012-12-21 14:38:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2455
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-31 12:11:29               Historia zmian [3]
  Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy (438 KB)

  Zapytanie Nr 1 (117 KB)

  Odpowiedź na Zapytanie Nr 1 (232 KB)

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr IZP.670.72.2012 (403 KB)
  2. Formularz ofertowy (111 KB)
  3. Wzór umowy (115 KB)
  Dodany 2012-12-03 14:13:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2701
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-21 10:38:17               Historia zmian [2]
  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia PsychicznegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zaproszenie Nr GOPS.SP.MW.415.2012.GPOZP.2012 (162 KB)
  Dodany 2012-12-13 10:56:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2569
  Autor dokumentu: Małgorzata Wójcik
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-18 13:19:21               Historia zmian [1]
  Dostawa samochodu służbowegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (55 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 2 do zaproszenia do składania ofert (21 KB)

  -Zapytanie nr 2 (11 KB)

  Odpowiedź na zapytanie nr 1 do zaproszenia do składania ofert (25 KB)

  -Zapytanie nr 1 (14 KB)

  Zaproszenie do składania ofert (68 KB)

  Formularz ofertowy (51 KB)

  Wzór umowy (76 KB)

  Dodany 2012-11-12 15:57:02 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 2858
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-19 13:21:19               Historia zmian [2]
  Zagruntowanie budynku - sali OSP Raciborowice podkładem tynkarskimWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Ogłoszenie Wyboru Wykonawcy (42 KB)

  Uwaga zmiany:

  Pismo modyfikujące Zaproszenie do składania ofer. (27 KB)

  1. Zaproszenie do skladania ofer (59 KB)

  2. Formularz ofertowy (49 KB)

  3. Wzóor umowy (100 KB)

  Dodany 2012-10-09 15:31:41 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3127
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-22 15:32:36               Historia zmian [2]
  Wykonanie usługi audytu projektu pn. 'E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin'Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zapytanie Ofertowe Nr IFZ.042.27.2012 (637 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-09-26 14:50:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3264
  Autor dokumentu: Michał Kuligowski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-26 14:50:10               Historia zmian
  Budowa chodnika o długości 43,84 mb w miejscowości Kiełczówka Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie Wyboru Wykonawcy (49 KB)

  1. Zaproszenie do składania ofert (140 KB)

  2. Mapa sytuacyjna (425 KB)

  3. Wzór umowy (97 KB)

  4. Dokumentacja projektowa

  - Opis techniczny (332 KB)

  - Plan zagospodarowania (1217 KB)

  - Przekrój konstrukcyjny (197 KB)

  - Przekrój konstrukcyjny (185 KB)

  - Przekrój normalny (185 KB)

  5. Specyfikacja Techniczna (3426 KB)

  6. Kosztorys szczegółowy (149 KB)

  7. Przedmiar (142 KB)

  8. Formularz ofertowy (27 KB)

  Dodany 2012-09-12 15:27:31 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3309
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-21 15:21:07               Historia zmian [1]
  Dostawa akcesoriów biurowychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie wyboru wykonawcy (56 KB)

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr OBM.2601.1.2012 (46 KB)
  2. Formularz ofertowy (42 KB)
  3. Wzór umowy (100 KB) 
  Dodany 2012-08-23 08:46:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3482
  Autor dokumentu: Anna Nowak
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-06 12:08:11               Historia zmian [1]
  Zorganizowanie boiska trawiastego oraz boiska do piłki siatkowej imontaż sprzętu sportowego w Woli Moszczenickiej.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (457 KB)


  1. Zaproszenie do skladania ofer (74 KB)

  2. Formularz ofertowy (50 KB)

  3. Opis do projektu zagospodarowania dzialki (4367 KB)

  4. Wzóor umowy (92 KB)

  Dodany 2012-08-23 15:31:27 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3445
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-30 15:26:32               Historia zmian [1]
  Wykonanie i posadowienie dwóch wiat przystankowych w Rękoraju i PodolinieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zaproszenie do składania ofert Nr GDR.7013.1.2012 (63 KB)
  2. Wzór umowy (94 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-08-14 08:50:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3553
  Autor dokumentu: Aneta Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-14 08:50:05               Historia zmian
  Zorganizowanie kompleksu boisk osiedlowych w Woli MoszczenickiejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie wyboru wykonawcy (70 KB)

  1. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.2.2012 (129 KB)
  2. Opis projektu (16578 KB)
  3. Wzór umowy (100 KB)
  Dodany 2012-07-13 10:27:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3878
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-07 11:05:39               Historia zmian [3]
  Budowa ogrodzenia na działce komunalnej w SrockuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie Wyboru Wykonawcy (31 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.13.2012 (113 KB)
  Dodany 2012-07-11 11:19:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3922
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-31 16:18:58               Historia zmian [1]
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy (450 KB)


  Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert oraz zmiana terminu składania ofert.

   - Zaproszenie do składania ofert po modyfikacji (199 KB)


  1. Zaproszenie do składania ofert (422 KB)

  2. Formularz oferty (182 KB)

  3. Wzór umowy (144 KB)

  Dodany 2012-07-20 15:39:48 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3781
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-31 12:02:00               Historia zmian [2]
  Wykonanie remontu dachu Świetlicy Wiejskiej w BiałkowicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Ogłoszenie Wyboru Wykonawcy (29 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.19.2012 (118 KB)
  Dodany 2012-07-06 11:01:37 przez Mateusz Cisowski         Wyświetlony: 3969
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-31 10:30:12               Historia zmian [1]
  Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki komunalnej położonej we wsi Raków.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Zaproszenie do składania ofert (196 KB)

  Istniejące ogrodzenie (444 KB)

  Dodany 2012-07-25 09:58:36 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3751
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-27 15:30:22               Historia zmian [1]
  Ocieplenie budynku OSP w RaciborowicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (28 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.11.2012 (938 KB)
  3. Wzór umowy (792 KB)
  Dodany 2012-07-13 10:26:43 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3873
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-23 15:36:29               Historia zmian [1]
  Wykonanie ocieplenia oraz sufitu w świetlicy w GajkowicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (31 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.2.2012 (986 KB)
  3. Wzór umowy (792 KB)
  Dodany 2012-07-12 14:21:45 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3898
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-23 15:35:17               Historia zmian [2]
  Wykonanie ocieplenia tylnej ściany budynku w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (29 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.20.2012 (1487 KB)
  3. Wzór umowy (792 KB)
  Dodany 2012-07-12 14:22:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3937
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-23 15:34:21               Historia zmian [2]
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. \\Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (39 KB) 
  2. Zaproszenie do składnia ofert Nr IOA.3050.21.2012 (388 KB)
  3. Wzór umowy (818 KB)
  4. Formularz ofertowy (27 KB)
  Dodany 2012-07-16 09:27:09 przez Mateusz Cisowski         Wyświetlony: 3863
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-23 15:33:20               Historia zmian [2]
  Wykonanie ogrodzenia w Gazomii StarejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie wyboru wykonawcy zamówienia (46 KB)
  2. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.16.2012 (106 KB)
  Dodany 2012-07-09 15:21:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3941
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-17 12:10:14               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3708030 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij