Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2009 rok
  Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2009 rokWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Bogusław Lech  - Wójt Gminy Moszczenica(527 KB)
  2. Katarzyna Majda - Zastępca Wójta Gminy Moszczenica,
  3. Beata Suma - Sekretarz Gminy Moszczenica
  4. Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gminy Moszczenica,
  5. Stanisława Góra - Inspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy,
  6. Zofia Papoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy,
  7. Sabina Dróżdż (238 KB) - Starszy pracownik socjalny w GOPS,
  8. Halina Majchrzak (260 KB) - Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w GOPS,
  9. Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy,
  10. Tomasz Kempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy,
  11. Adam Gierczak - Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy,
  12. Tomasz Magacz - Członek Zarządu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy,
  13. Joanna Forma - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy,
  14. Bożena Justyna - Dyrektor Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Moszczenicy,
  15. Agnieszka Daleszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy,
  16. Maria Bylinka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach,
  17. Aneta Piotrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi,
  18. Bożena Nowak-Justyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej wJarostach,
  19. Zbigniew Tuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju,
  20. Sławomir Pigoń - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku.
  Dodany 2010-06-30 14:11:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2135
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-07 08:14:56               Historia zmian [3]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3890211 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij