Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2007 rok
  Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2007 rok Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Bogusław Lech - Wójt Gminy
  2. Katarzyna Majda - Zastępca Wójta Gminy Moszczenica
  3. Beata Suma - Sekretarz Gminy Moszczenica
  4. Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gminy Moszczenica
  5. Zofia Papoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
  6. Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy
  7. Stanisława Góra - Inspektor ds. Podatków
  8. Adam Gierczak - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
  9. Tomasz Magacz - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
  10. Tomasz Kempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy
  11. Joanna Forma - Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
  12. Agnieszka Daleszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
  13. Bożena Justyna - Dyrektor Gimnazjum w Moszczenicy
  14. Aneta Piotrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi
  15. Bożena Nowak-Justyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach
  16. Lucyna Kowalczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Srocku
  17. Maria Bylinka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach
  18. Sławomir Pigoń - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku
  19. Zbigniew Tuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju
  Dodany 2008-09-12 10:51:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1742
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-16 10:40:05               Historia zmian [2]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3890211 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij