Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe na dzień powołania (odwołania) z funkcji
  Oświadczenia majątkowe na dzień powołania lub odwołania z funkcji Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Beata Suma - Sekretarz Gminy - Oświadczenie majątkowe na dzień powołania
  2. Urszula Swierczyńska - Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania z funkcji Sekretarza Gminy
  3. Agnieszka Daleszczyk - Oświadczenie majątkowe na dzień powołania na funkcję p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie
  4. Zofia Papoń - Kierownik GOPS - Oświadczenie majątkowe na dzień ponownego powołania
  5. Tomasz Kempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Oświadczenie majątkowe na dzień ponownego powołania
  6. Sławomir Pigoń - Oświadczenie na dzień powołania - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku
  7. Sławomir Pigoń - Oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku
  8. Sławomir Pigoń - Oświadczenie na dzień powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku
  9. Katarzyna Majda (184 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji Zastępcy Wójta Gminy
  10. Katarzyna Majda (195 KB) - Oświadczenie na dzień powołania na stanowisko Sekretarza Gminy
  11. Beata Suma (312 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji Sekretarza Gminy
  12. Adam Gierczak (141 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
  13. Tomasz Magacz (133 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji
  14. Bogdan Rogalski (249 KB) - Oświadczenie na dzień powołania na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
  15. Mieczysław Kacperek (180 KB) - Oświadczenie na dzień powołania
  16. Jolanta Kujawska-Wężyk (211 KB) - Oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji P. O. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
  17. Jolanta Kujawska-Wężyk (213 KB) - Oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
  18. Elżbieta Wołyniec (164 KB) - Oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji P. O. Dyrektora GZOZ w Moszczenicy
  19. Agata Biesaga (139 KB) - Oświadczenie na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta.
  20. Zofia Forma (202 KB) - Oświadczenie na dzień cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta.
  21. Ireneusz Dybała - na zakończenie pełnienia funkcji P.O. Dyrektora GZOZ w Moszczenicy (153 KB)
  22. Ireneusz Dybała - na dzień zatrudnienia - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy (151 KB)
  23. Zofia Papoń (216 KB) - oświadczenie na dzień zakończenia zatrudnienia
  24. Marzena Dudzińska-Rejniak (224 KB) - oświadczenie na dzień ropoczęcia pełnienia funkcji p.o. Kierownika GOPS.
  25. Anna Kaudz (147 KB) - oświadczenie na dzień ropoczęcia pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
  26. Anna Kaudz (148 KB) - oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
  27. Zbigniew Tuta (153 KB) - oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
  28. Iwona Pałygiewicz (245 KB) - oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
  29. Sławomir Pigoń (237 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
  30. Marzena Dudzińska-Rejniak (491 KB) - Oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji Kierownika GOPS w Moszczenicy.
  31. Agnieszka Kowara (191 KB) - Oświadczenie na dzień upoważnienia - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  32. Karolina Staniaszek (215 KB) - Oświadczenie na dzień upoważnienia - Inspektor ds. podatków
  33. Zofia Forma (185 KB) - Oświadczenie na dzień upoważnienia - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  34. Karolina Staniaszek (109 KB) - Oświadczenie na dzień cofnięcia upoważnienia.
  35. Katarzyna Majda (100 KB) - Oświadczenie na dzień zakończenia pracy na stanowisku Sekretarza Gminy.
  36. Agata Biesaga (88 KB) - Oświadczenie na dzień cofnięcia upoważnienia.
  37. Agata Biesaga (90 KB) - Oświadczenie na dzień ropoczęcia pełnienia funkcji Zastepcy Wójta.
  38. Krzysztof Jędrzejczyk (162 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji Zastepcy Wójta.
  39. Krzysztof Jędrzejczyk (153 KB) - Oświadczenie na dzień ropoczęcia pełnienia funkcji Sekretarza Gminy.
  40. Sylwia Olejnik (113 KB) - Oświadczenie na dzień nadania upoważnienia.

   

  Dodany 2007-03-05 14:11:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3174
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-20 16:47:43               Historia zmian [21]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3890211 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij