Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za 2005 rok
  Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za 2005 rokWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Oświadczenia majątkowe:
  1. Bogusław Lech - Wójt (355 KB)
  2. Katarzyna Bąbol - Zastępca Wójta (1723 KB)
  3. Urszula Świerczyńska - Sekretarz (1163 KB)
  4. Anna Kaźmierczak - Skarbnik (1082 KB)
  Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne:
  1. Stanisława Góra - Inspektor d/s podatków i opałat (951 KB)
  Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osoba prawną:
  1. Adam Gierczak - Prezes Zarządu (938 KB) - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy
  2. Tomasz Magacz - Członek Zarządu (821 KB) - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy
  Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy:
  1. Jerzy Korytkowski - Dyrektor (821 KB) - Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy
  2. Zofia Papoń - Kierownik (836 KB) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
  3. Tomasz Kempa - Dyrektor (948 KB) - Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy
  4. Joanna Forma - Dyrektor (860 KB) - Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
  Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół:
  1. Agnieszka Daleszczyk - Dyrektor (972 KB) - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
  2. Aneta Piotrowska - Dyrektor (911 KB) - Szkoła Podstawowa w Gazomi
  3. Bożena Justyna - Dyrektor (850 KB) - Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Moszczenicy
  4. Maria Bylinka - Dyrektor (858 KB) - Szkoła Podstawowa w Babach
  5. Zbigniew Tuta - Dyrektor (848 KB) - Szkoła Podstawowa w Rękoraju
  6. Henryk Starewicz - Dyrektor (810 KB) - Szkoła Podstawowa w Jarostach
  7. Zygmunt Szafrański - Dyrektor (839 KB) - Szkoła Podstawowa w Kosowie
  8. Lucyna Kowalczyk - Dyrektor (835 KB) - Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Srocku
   
  Dodany 2006-06-26 08:06:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3327
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2007-02-26 10:11:07               Historia zmian [11]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3890211 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij