Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za rok 2004
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

  Oświadczenie majątkowe - KATARZYNA BĄBOL (555 KB) Zastępca Wójta

  Oświadczenie majątkowe - URSZULA ŚWIERCZYŃSKA (554 KB) Sekretarz Gminy

  Oświadczenie majątkowe - ANNA KAŹMIERCZAK (487 KB) Skarbnik Gminy

  Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne

  Oświadczenie majątkowe - STANISŁAWA GÓRA (406 KB) stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

  Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osobą prawną

  Oświadczenie majątkowe - ADAM GIERCZAK (474 KB)

  Oświadczenie majątkowe - TOMASZ MAGACZ (459 KB)

  Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

  Oświadczenie majątkowe - JERZY KORYTKOWSKI (457 KB) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy

  Oświadczenie majątkowe - ZOFIA PAPOŃ (445 KB) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

  Oświadczenie majatkowe - JOANNA FORMA (442 KB) Dyrektor GZOZ w Moszczenicy

  Oświadczenie majątkowe - TOMASZ KEMPA (346 KB) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy od 28.02.2005 roku

  Dyrektorzy Szkół

  Oświadczenia majątkowe - AGNIESZKA DALESZCZYK (509 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

  Oświadczenie majątkowe - MARIA BYLINKA (464 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach

  Oświadczenie majątkowe - ZBIGNIEW TUTA (456 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju

  Oświadczenie majątkowe - ZENON STAREWICZ (459 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach

  Oświadczenie majatkowe - ZYGMUNT SZAFRAŃSKI (469 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosowie

  Oświadczenie majątkowe - ANETA PIOTROWSKA (477 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi

  Oświadczenie majątkowe - BOŻENA JUSTYNA (452 KB) Dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy

  Oświadczenie majątkowe - LUCYNA KOWALCZYK (448 KB) Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku

  Dodany 2005-05-25 14:31:03 przez Anna Urbaszek         Wyświetlony: 2741
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2005-05-27 08:29:26               Historia zmian [7]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3890211 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij