Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za rok 2003
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Oświadczenia majątkowe

  Bogusław Lech (802 KB) - Wójt Gminy

  Katarzyna Bąbol (805 KB) - Zastępca Wójta

  Urszula Świerczyńska (844 KB) - Sekretarz Gminy

  Anna Kaźmierczak (655 KB) - Skarbnik Gminy

  Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne

  Stanisława Góra (605 KB) - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

  Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osobą prawną

  Adam Gierczak (575 KB) 

  Tomasz Magacz (565 KB)

  Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

  Jerzy Korytkowski (683 KB) - Dyrektor Gmienngo Ośrodka Kultury

  Joanna Forma (769 KB) Dyrektor GZOZ w Moszczenicy

  Sabina Dróżdż (661 KB) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do 22.06.2004 r.

  Zofia Papoń (640 KB) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy od 23.06.2004 r.

  Dyrektorzy Szkół

  Dorota Cybula - dyrektor (646 KB) Szkoły Podstwowej w Moszczenicy

  Aneta Piotrowska (610 KB) Dyrektor Szkoły Podstwowej w Gazomi

   Bożena Justyna (612 KB) Dyrektor Zespołu Szkół w Moszczenicy

  Lucyna Kowalczyk (663 KB) Dyrektor Gimnzjum w Srocku

  Maria Bylinka (648 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach

  Stanisława Reszka (665 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej Srocku

  Zbigniew Tuta (648 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju

  Zygmunt Szafrański (653 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosowie

  Zenon Starewiecz (644 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach

  Dodany 2004-08-31 09:47:18 przez Operator Treści         Wyświetlony: 2163
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2005-02-17 12:03:10               Historia zmian [14]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3890211 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij