Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenia / 2018 rok
  Obwieszczenie IZP.6733.14.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.14.2018 (450 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-08-14 07:57:25 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 11
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-08-14 07:57:25               Historia zmian
  Publikacja 2018-08-14 07:57:28
  Obwieszczenie IZP.6733.19.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.19.2018 (361 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-08-14 07:55:43 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 12
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-08-14 07:55:43               Historia zmian
  Publikacja 2018-08-14 07:55:46
  Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka, PodolinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka, Podolin (700 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-08-08 20:33:52 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 29
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-08-08 20:33:52               Historia zmian
  Publikacja 2018-08-08 20:34:00
  Obwieszczenie IZP.6733.18.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.18.2018 (410 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-08-07 07:45:39 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 32
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-08-07 07:45:39               Historia zmian
  Publikacja 2018-08-07 07:45:49
  Obwieszczenie IZP.6733.17.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.17.2018 (365 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-08-03 11:13:15 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 43
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-08-03 11:13:15               Historia zmian
  Publikacja 2018-08-03 11:13:26
  Obwieszczenie IZP.6733.15.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.15.2018 (383 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-08-03 11:11:26 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 45
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-08-03 11:11:26               Historia zmian
  Publikacja 2018-08-03 11:11:38
  Obwieszczenie IZP.6733.14.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.14.2018 (454 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-20 10:27:14 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 71
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-20 10:27:14               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-20 10:28:11
  Obwieszczenie IZP.6733.13.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.13.2018 (482 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-20 10:26:09 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 71
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-20 10:26:09               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-20 10:28:03
  Obwieszczenie IZP.6733.12.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.12.2018 (396 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-19 15:17:26 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 77
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-19 15:17:26               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-19 15:18:05
  Obwieszczenie IZP.6733.16.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.16.2018 (406 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-19 15:16:31 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 76
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-19 15:16:31               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-19 15:18:03
  Obwieszczenie IZP.6733.18.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.18.2018 (417 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-17 07:54:24 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 84
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-17 07:54:24               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-17 07:54:38
  Obwieszczenie IZP.6733.17.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.17.2018 (371 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-17 07:53:08 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 84
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-17 07:53:08               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-17 07:54:34
  Obwieszczenie IZP.6733.10.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 (392 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-13 13:40:57 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 86
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-13 13:40:57               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-13 13:41:01
  Obwieszczenie IZP.6733.14.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.14.2018 (451 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-03 15:01:04 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 120
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-03 15:01:04               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-03 15:01:11
  Obwieszczenie IZP.6733.13.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.13.2018 (481 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-03 14:59:29 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 125
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-03 14:59:29               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-03 14:59:41
  Obwieszczenie IZP.6733.12.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.12.2018 (355 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-27 09:13:17 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 144
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-27 09:13:17               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-27 09:13:21
  Obwieszczenie IZP.6733.8.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie IZP.6733.8.2018 (362 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-14 12:19:19 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 195
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-14 12:19:19               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-14 12:19:27
  Obwieszczenie IZP.6733.10.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 (388 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-12 08:43:43 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 216
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-12 08:43:43               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-12 08:43:45
  Obwieszczenie IZP.6733.9.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 (393 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-12 08:41:40 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 217
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-12 08:41:40               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-12 08:42:41
  Obwieszczenie IZP.6733.8.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.8.2018 (370 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-01 11:12:04 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 307
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-01 11:12:04               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-01 11:12:10
  Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 (395 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 10:22:26 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 330
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 10:22:26               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 10:22:37
  Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 (397 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 10:21:05 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 331
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 10:21:05               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 10:21:12
  Obwieszczenie IZP.6733.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.7.2018 (396 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2018-05-22 09:28:37 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 330
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 10:05:28               Historia zmian [1]
  Publikacja 2018-05-22 09:28:46
  Obwieszczenie IZP.6733.6.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.6.2018 (408 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 09:27:24 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 331
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 09:27:24               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 09:28:44
  Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 (382 KB)  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 09:26:23 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 331
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 09:26:23               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 09:28:40
  Obwieszczenie IZP.6733.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.7.2018 (400 KB)
  Dodany 2018-04-27 11:59:16 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 396
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-27 12:01:37               Historia zmian [1]
  Publikacja 2018-04-27 11:59:40
  Obwieszczenie IZP.6733.6.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.6.2018 (379 KB)
  Dodany 2018-04-23 15:04:21 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 414
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-23 15:05:34               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-23 15:06:19
  Obwieszczenie IZP.6733.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 (354 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-20 12:46:51 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 424
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-20 12:46:51               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-20 12:47:08
  Obwieszczenie IZP.7633.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.7633.2.2018 (384 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-13 12:47:11 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 450
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-13 12:47:11               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-13 12:47:29
  Obwieszczenie IZP.6733.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.7.2018 (394 KB)  o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-10 16:49:34 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 470
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-10 16:49:34               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-10 16:49:53
  Obwieszczenie IZP.6733.6.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.6.2018 (370 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-10 16:48:09 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 466
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-10 16:48:09               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-10 16:49:50
  Obwieszczenie IZP.6733.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 (346 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-27 16:47:56 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 511
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-27 16:47:56               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-27 16:48:04
  Obwieszczenie IZP.6733.1.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 (373 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-27 16:46:50 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 512
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-27 16:46:50               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-27 16:47:02
  Obwieszczenie IZP.6733.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.2.2018 (388 KB)  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-21 08:44:36 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 534
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-21 08:44:36               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-21 08:45:03
  Obwieszczenie IZP.6733.17.2017 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.17.2017 (418 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-07 13:57:12 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 590
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-07 13:57:12               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-07 13:57:33
  Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 (375 KB)  o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-01 14:50:55 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 623
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-01 14:50:55               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-01 14:52:06
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2018 (389 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2018-02-25 12:18:07 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 643
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-25 12:21:52               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-25 12:21:59
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017 (385 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-07 14:58:44 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 712
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-07 14:58:44               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-07 15:00:19
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017 (423 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-07 13:48:30 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 728
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-07 13:48:30               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-07 13:49:54
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2018 (363 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-06 11:28:09 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 735
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-06 11:28:09               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-06 11:29:02
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3888864 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij