Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenia / 2018 rok
  Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 (395 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 10:22:26 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 17
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 10:22:26               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 10:22:37
  Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 (397 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 10:21:05 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 18
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 10:21:05               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 10:21:12
  Obwieszczenie IZP.6733.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.7.2018 (396 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2018-05-22 09:28:37 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 19
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 10:05:28               Historia zmian [1]
  Publikacja 2018-05-22 09:28:46
  Obwieszczenie IZP.6733.6.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.6.2018 (408 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 09:27:24 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 19
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 09:27:24               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 09:28:44
  Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 (382 KB)  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-22 09:26:23 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 19
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-22 09:26:23               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-22 09:28:40
  Obwieszczenie IZP.6733.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.7.2018 (400 KB)
  Dodany 2018-04-27 11:59:16 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 89
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-27 12:01:37               Historia zmian [1]
  Publikacja 2018-04-27 11:59:40
  Obwieszczenie IZP.6733.6.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.6.2018 (379 KB)
  Dodany 2018-04-23 15:04:21 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 108
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-23 15:05:34               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-23 15:06:19
  Obwieszczenie IZP.6733.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 (354 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-20 12:46:51 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 118
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-20 12:46:51               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-20 12:47:08
  Obwieszczenie IZP.7633.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.7633.2.2018 (384 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-13 12:47:11 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 141
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-13 12:47:11               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-13 12:47:29
  Obwieszczenie IZP.6733.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.7.2018 (394 KB)  o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-10 16:49:34 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 158
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-10 16:49:34               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-10 16:49:53
  Obwieszczenie IZP.6733.6.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.6.2018 (370 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-10 16:48:09 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 155
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-10 16:48:09               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-10 16:49:50
  Obwieszczenie IZP.6733.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 (346 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-27 16:47:56 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 203
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-27 16:47:56               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-27 16:48:04
  Obwieszczenie IZP.6733.1.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 (373 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-27 16:46:50 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 203
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-27 16:46:50               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-27 16:47:02
  Obwieszczenie IZP.6733.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.2.2018 (388 KB)  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-21 08:44:36 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 227
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-21 08:44:36               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-21 08:45:03
  Obwieszczenie IZP.6733.17.2017 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.17.2017 (418 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-07 13:57:12 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 280
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-07 13:57:12               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-07 13:57:33
  Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 (375 KB)  o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-01 14:50:55 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 312
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-01 14:50:55               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-01 14:52:06
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2018 (389 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2018-02-25 12:18:07 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 339
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-25 12:21:52               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-25 12:21:59
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017 (385 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-07 14:58:44 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 407
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-07 14:58:44               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-07 15:00:19
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017 (423 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-07 13:48:30 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 417
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-07 13:48:30               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-07 13:49:54
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2018 (363 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-06 11:28:09 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 423
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-06 11:28:09               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-06 11:29:02
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3638939 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij