Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2018 rok
  Obwieszczenie GOŚ.6220.27.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie GOŚ.6220.27.2016 (365 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-09-11 07:48:59 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 83
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-09-11 07:48:59               Historia zmian
  Publikacja 2018-09-11 07:49:03
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak IR-II.7820.13.2018.MN z dn. 27.08.2018r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak IR-II.7820.13.2018.MN z dn. 27.08.2018r. (396 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-09-04 16:06:57 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 162
  Autor dokumentu: Aleksandra Kot
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-09-04 16:06:57               Historia zmian
  Publikacja 2018-09-04 16:07:01
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018 (351 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-09-04 08:28:02 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 167
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-09-04 08:28:02               Historia zmian
  Publikacja 2018-09-04 08:28:07
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018 (351 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-09-04 07:57:02 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 171
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-09-04 07:57:02               Historia zmian
  Publikacja 2018-09-04 07:57:11
  Obwieszczenie GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie GOŚ.6220.17.2014 (299 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-08-31 10:56:01 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 212
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-08-31 10:56:01               Historia zmian
  Publikacja 2018-08-31 10:56:11
  Obwieszczenie GOŚ.6220.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie GOŚ.6220.2.2018 (373 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-13 12:39:29 przez Paweł Kubiś         Wyświetlony: 644
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-13 12:39:29               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-13 12:39:46
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016 (363 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-05 18:45:05 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 719
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-05 18:45:05               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-05 18:45:26
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017 (402 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-05 18:42:52 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 717
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-05 18:42:52               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-05 18:43:19
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018 (374 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-04 12:00:21 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 739
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-04 12:00:21               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-04 12:00:23
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018 (376 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-04 11:56:31 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 741
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-04 11:56:31               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-04 11:58:02
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (29 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-03 10:56:57 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 764
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-03 10:56:57               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-03 10:57:30
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie IR-II.7820.13.2018.MN (437 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-29 11:35:29 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 816
  Autor dokumentu: Aleksandra Kot
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-29 11:35:29               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-29 11:35:58
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015 (378 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-18 15:30:15 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 990
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-18 15:30:15               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-18 15:30:21
  Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.9Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.9 (157 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-18 12:00:34 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 996
  Autor dokumentu: Aleksandra Kot
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-18 12:00:34               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-18 12:00:42
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2018 (388 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-05 16:23:17 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1225
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-05 16:23:17               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-05 16:23:28
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2018 (386 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-05 16:22:36 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1227
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-05 16:22:36               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-05 16:22:42
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2018 (489 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-24 20:00:24 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1423
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-24 20:00:24               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-24 20:00:31
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017 (353 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-21 10:39:25 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1464
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-21 10:39:25               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-21 10:40:45
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.7.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.7.2017 (475 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-21 10:37:11 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1462
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-21 10:37:11               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-21 10:38:06
  Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.6Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.6 (141 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-21 09:30:50 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1468
  Autor dokumentu: Aleksandra Kot
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-21 09:30:50               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-21 09:31:14
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (403 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-16 19:12:58 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1522
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-16 19:12:58               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-16 19:13:21
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.5.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie GOŚ.6220.1.5.2017 (480 KB) 
  Dodany 2018-04-27 07:25:26 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1800
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-27 07:26:12               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-27 07:26:37
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018 (274 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-20 13:52:22 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1877
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-20 13:52:22               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-20 13:52:33
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018 (274 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-20 13:50:03 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1874
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-20 13:50:03               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-20 13:50:17
  Obwieszczenie GOŚ.6220.2.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie GOŚ.6220.2.2018 (480 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-20 12:52:28 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1874
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-20 12:52:28               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-20 12:53:57
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (485 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-04-17 16:03:52 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 1919
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-17 16:03:52               Historia zmian
  Publikacja 2018-04-17 16:04:23
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (388 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-30 08:40:11 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 2092
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-30 08:40:11               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-30 08:40:54
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.10.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.10.2017 (484 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-22 08:36:47 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 2173
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-22 08:36:47               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-22 08:37:39
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.11.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.11.2017 (357 KB) 
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-03-14 21:14:21 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 2276
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-03-14 21:14:21               Historia zmian
  Publikacja 2018-03-14 21:14:42
  Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.3Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.3 (189 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-28 09:38:07 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 2442
  Autor dokumentu: Aleksandra Kot
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-28 09:38:07               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-28 09:38:56
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2018 (470 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 2060 mb

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-23 23:27:39 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 2522
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-23 23:27:39               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-23 23:28:29
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2018 (477 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-21 09:40:20 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 2562
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-21 09:40:20               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-21 09:42:13
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (339 KB) zawiadomienie z dnia 31.01.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-06 11:14:03 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 2724
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-06 11:14:03               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-06 11:17:09
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (372 KB)  o wystąpieniu do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w przedmiocie wyrażenia uzgodnienia przedmiotowej decyzji.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-25 14:16:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2856
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-25 14:16:33               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-25 14:17:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017 (264 KB) o podjęciu w dniu 10.01.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty w miejscowości Jarosty
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-15 07:47:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2967
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-15 07:47:44               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-15 07:47:47
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.27.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.27.2016 (284 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 71/2 obręb Dąbrówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-04 16:25:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3042
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-04 16:25:03               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-04 16:25:05
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4006018 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij