Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Rewitalizacja / Obwieszczenia
  Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (3867 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-19 16:56:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 923
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-19 16:56:47               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-19 16:57:00
  Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych (429 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-08 22:24:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 955
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-08 22:24:11               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-08 22:24:14
  Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 lipca 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (530 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-31 18:44:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1032
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-31 18:44:27               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-31 22:15:39
  Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 lipca 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie (332 KB) Wójta Gminy Moszczenica o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego planu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica.
  2. Obwieszczenie (375 KB) Wójta Gminy Moszczenica o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego planu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-27 19:26:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1049
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-27 19:26:55               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-27 19:27:01
  Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (548 KB)
  2. Projekt Uchwały (29 KB)
  3. Obszar (2294 KB)
  4. Diagnoza (6291 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-18 06:56:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1194
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-18 06:56:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-18 06:56:38
  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała (30 KB) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica- projekt
  2. Załącznik graficzny (1766 KB) - Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica - cz.1
  3. Załącznik graficzny (528 KB) - Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica - cz.2
  4. Załącznik graficzny (179 KB) - Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica – mapa podglądowa
  5. Diagnoza (11975 KB) - na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica

   

  Dodany 2017-04-11 15:53:54 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1328
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-11 20:22:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-11 20:22:32
  Obwieszczenie z dnia 03 kwietnia 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie z dnia 03 kwietnia 2017 roku (280 KB) - Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-04 06:51:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1333
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-04 06:51:59               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-04 06:52:02
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3884596 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij