Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2017 rok
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017 (179 KB) o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty w miejscowości Jarosty
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-02 14:20:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 698
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-02 14:20:11               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-02 14:20:13
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016 (271 KB) o podjęciu w dniu 28.12.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewidencyjny 210 obręb Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-02 08:52:12 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 718
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-02 08:52:12               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-02 08:52:15
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016 (272 KB) o podjęciu w dniu 15.12.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym do łącznej obsady 110,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 116, 137, 138/1 ark. 2 obręb Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-18 12:49:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 800
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-18 12:49:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-18 12:49:24
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (190 KB) o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-14 17:19:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 844
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-14 17:19:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-14 17:19:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.3.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.3.2017 (286 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu pięciu budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 189 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 51 /ark. 2/ obręb Sierosław w miejscowości Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-12 13:54:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 857
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-12 13:54:06               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-12 13:54:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017 (280 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 maja 2017 r. znak: GOŚ.6220.10.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 164,43 DJP na działce o nr ewid. 168 obręb Gościmowice II
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-05 08:35:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 930
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-05 08:35:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-05 08:35:42
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016 (269 KB) o podjęciu w dniu 30.11.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 98 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 78 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-05 08:33:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 936
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-05 08:33:50               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-05 08:33:54
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017 (280 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 160,16 DJP i budynku gospodarczego oraz silosu zbożowego o ładowności do 132 ton, silosu na ziarno sojowe o ładowności do 32 ton i czterech silosów paszowych o ładowności do 18 ton wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 266 DJP/ na działkach nr ewidencyjny 375, 376, 377 obręb Sierosław w miejscowości Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-30 07:31:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 941
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-30 07:31:07               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-30 07:32:17
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (184 KB) o terminie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-30 07:28:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 944
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-30 07:28:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-30 07:32:15
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015 (281 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 40,7 DJP/, budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 39,2 DJP/, budowie zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 522 m3 z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 208,91 DJP/ na działce o nr ewid. 58 obręb geodezyjny Karlin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-30 07:15:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 941
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-30 07:15:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-30 07:32:13
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017 (183 KB) o zgromadzeniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-30 07:13:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 941
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-30 07:13:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-30 07:32:09
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017 (262 KB) o wydaniu w dniu 9.11.2017 r. postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-10 11:14:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1148
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-10 11:14:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-10 11:14:25
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016 (278 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 126 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 208 obręb Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-09 13:47:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1143
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-09 13:47:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-09 13:47:21
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016 (333 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewidencyjny 210 obręb Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-09 07:25:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1150
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-09 07:25:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-09 07:25:24
  Obwieszczenie o konsultacjach społecznychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja o wydłużeniu terminu konsultacji (300 KB)
  2. Obwieszczenie o konsultacjach (404 KB)
  3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 (3654 KB) 
  Dodany 2017-10-26 17:41:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1250
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-27 09:50:19               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-10-26 17:42:01
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016 (262 KB) o podjęciu w dniu 13.10.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 169, 170 oraz 171 obręb Gościmowice II
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-17 07:18:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1346
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-17 07:18:50               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-17 07:18:53
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016 (275 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 98 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 78 obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-05 12:09:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1458
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-05 12:09:39               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-05 12:09:41
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016 (276 KB) o podjęciu w dniu 29.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 151,2 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 166, 167 obręb Gościmowice II
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-03 16:57:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1503
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-03 16:57:13               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-03 16:57:15
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016 (274 KB) o podjęciu w dniu 29.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 176,4 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 74/8 obręb Daszówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-03 16:56:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1495
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-03 16:56:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-03 16:56:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016 (288 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym do łącznej obsady 110,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 116, 137, 138/1 ark. 2 obręb Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-03 16:55:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1491
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-03 16:55:20               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-03 16:55:22
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (189 KB) o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-29 11:53:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1526
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-29 11:53:57               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-29 12:11:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2016 (501 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty
  Dodany 2017-09-21 17:39:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1625
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-25 19:45:09               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-09-21 17:39:39
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (249 KB) dotyczące Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica za lata 2015 – 2016
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-26 11:04:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1858
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-26 11:04:25               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-26 11:04:28
  Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 11.08.2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr RŚVI.7033.3.2016.JG (670 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-16 13:16:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1952
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-16 13:16:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-16 13:16:21
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016 (287 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 151,2 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 166 i 167 obręb Gościmowice II
  Dodany 2017-08-09 08:16:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2044
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-09 08:18:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-09 08:18:09
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016 (285 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewidencyjny 169, 170 oraz 171 obręb Gościmowice II w miejscowości Gościmowice Pierwsze.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-01 17:57:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2084
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-01 17:57:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-01 17:57:25
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (189 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-31 18:43:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2097
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-31 18:43:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-31 18:43:37
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016 (484 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 176,4 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 74/8 obręb Daszówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-20 07:27:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2445
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-20 07:27:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-20 07:27:38
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016 (271 KB) o podjęciu w dniu 30.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 164,43 DJP na działce o nr ewid. 168 obręb Gościmowice
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-01 16:36:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2595
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-01 16:36:37               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-01 16:36:41
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016 (482 KB)
  Dodany 2017-04-23 19:40:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2911
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-23 19:40:44               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-04-23 19:40:22
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.2017 (340 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-17 20:02:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2965
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-17 20:02:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-17 20:02:46
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (324 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz zwiazanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-04 06:44:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3091
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-04 06:44:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-04 06:44:24
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (310 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-02 08:38:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3737
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-02 08:38:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-02 08:38:20
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4005722 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij