Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenia / 2017 rok
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017 (381 KB)  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

    

  Dodany 2018-01-24 07:50:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 307
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-24 07:51:29               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-24 07:51:49
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.   Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017 (387 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-24 07:47:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 309
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-24 07:47:47               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-24 07:48:38
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017 (384 KB) o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-02 08:53:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 365
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-02 08:53:57               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-02 08:53:59
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017 (362 KB) o zebraniu materiałów dowodowych.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-22 11:52:00 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 400
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-22 11:52:00               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-22 11:52:03
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017 (394 KB) o zebraniu materiałów dowodowych.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-22 11:51:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 387
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-22 11:51:03               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-22 11:51:06
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017 (416 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-21 12:45:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 404
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-21 12:45:50               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-21 12:45:53
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017 (354 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-20 11:37:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 407
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-20 11:37:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-20 11:37:33
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017 (377 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-20 11:36:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 405
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-20 11:36:13               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-20 11:36:15
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017 (384 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Dodany 2017-12-20 11:34:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 409
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-20 11:34:52               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-20 11:34:54
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017 (366 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 10:32:12 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 444
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 10:32:12               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 10:32:15
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017 (395 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 10:31:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 447
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 10:31:06               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 10:31:10
  Obwieszczenie Nr 6733.12.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017 (362 KB) o zebraniu materiałów dowodowych.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-27 07:37:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 473
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-27 07:37:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-27 07:37:44
  Obwieszczenie Nr 6733.11.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017 (371 KB) o zebraniu materiałów dowodowych.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-27 07:35:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 493
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-27 07:35:27               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-27 07:35:29
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017 (408 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-27 07:34:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 463
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-27 07:34:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-27 07:34:26
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017 (359 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2017-11-08 08:21:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 532
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-08 08:30:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-08 08:30:30
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017 (365 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-31 08:15:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 548
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-31 08:15:33               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-31 08:15:35
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017 (385 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-31 08:14:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 548
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-31 08:14:53               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-31 08:14:56
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017 (410 KB)  o zebraniu materiałów dowodowych
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-24 07:22:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 576
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-24 07:22:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-24 07:22:31
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017 (377 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-06 19:27:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 634
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-06 19:27:54               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-06 19:27:56
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017 (386 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-03 16:59:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 641
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-03 16:59:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-03 16:59:31
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017 (384 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-25 19:39:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 680
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-25 19:39:51               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-25 19:39:54
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017 (368 KB) o zebraniu materiałów dowodowych.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-13 06:25:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 745
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-13 06:25:58               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-13 06:26:02
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017 (377 KB) o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-06 19:01:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 744
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-06 19:01:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-06 19:01:08
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017 (380 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2017-08-22 09:29:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 801
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-22 09:31:35               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-22 09:31:39
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017 (383 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-22 09:31:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 809
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-22 09:31:07               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-22 09:31:43
  Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr RŚVI.7033.3.2016.JG (675 KB)
  Dodany 2017-07-26 15:45:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 867
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-26 15:46:26               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-07-26 15:45:57
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (423 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-17 12:35:56 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 892
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-17 12:35:56               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-17 12:38:50
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017 (396 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-23 09:03:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 963
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-23 09:03:39               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-23 09:03:41
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017 (397 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-23 09:02:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 961
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-23 09:02:55               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-23 09:02:58
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017 (394 KB) o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-23 17:05:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1046
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-23 17:05:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-23 17:05:34
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017 (362 KB) o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-23 17:04:38 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1040
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-23 17:04:38               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-23 17:04:42
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017 (77 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-12 16:39:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1066
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-12 16:39:59               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-12 16:40:03
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017 (373 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-08 16:45:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1082
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-08 16:45:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-08 16:45:46
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017 (398 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-17 19:39:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1137
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-17 19:39:54               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-17 19:39:58
  Obwieszczenie Nr IZP. 6733.5.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017 (393 KB) o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-29 14:32:36 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1233
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-29 14:32:36               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-29 14:32:47
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2017 (486 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Dodany 2017-03-27 21:15:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1222
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-27 21:15:58               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-27 21:16:01
  Obwieszczenie Nr IZP. 6733.3.2017 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP. 6733.3.2017 (437 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-21 14:47:56 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1243
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-21 14:47:56               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-21 14:48:15
  Obwieszczenie Nr IZP. 6733.2.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie IZP. 6733.2.2017 (404 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-17 07:36:01 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1246
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-17 07:36:01               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-17 07:36:10
  Obwieszczenie Nr IZP. 6733.1.2017 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP. 6733.1.2017 (387 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-17 07:34:21 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1274
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-17 07:34:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-17 07:36:07
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2017 (456 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-17 14:31:54 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1355
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-17 14:31:54               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-17 15:01:10
  bwieszczenie Nr IZP.6733.3.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. bwieszczenie Nr IZP.6733.3.2017 (424 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-17 14:30:49 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1343
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-17 14:30:49               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-17 15:01:16
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2017 (395 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-17 14:29:41 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1333
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-17 14:29:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-17 15:01:18
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2017 (355 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-17 14:28:49 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1338
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-17 14:28:49               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-17 15:01:21
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016 (381 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-10 15:08:05 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1351
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-10 15:08:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-13 17:27:37
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2017 (508 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-27 09:40:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1395
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-27 09:40:58               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-27 09:41:01
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3888864 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij