Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Współpraca z org. pozarządowymi / Ogłoszenia / 2017 rok
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Protokół z przebiegu konsultacji w dniach 16.10.2017 - 30.10.2017 (50 KB)
  2. Protokół z przebiegu konsultacji w dniach 17.10.2017 - 31.10.2017 (27 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-14 08:58:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2340
  Autor dokumentu: Ewa Łągwa
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-14 08:58:52               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-14 08:58:54
  Zarządzenie Nr 131/2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 131/2017 (50 KB) ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2018 rok
  2. Projekt Uchwały (294 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-17 11:25:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3184
  Autor dokumentu: Ewa Łągwa
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-17 11:25:06               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-17 11:25:08
  Zarządzenie Nr 130/2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 130/2017 (43 KB) ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.
  2. Projekt Uchwały (491 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-16 12:26:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3199
  Autor dokumentu: Ewa Łągwa
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-16 12:26:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-16 12:26:34
  Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie (345 KB)
  2. Zarządzenie Nr 49/2017 (41 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-17 19:49:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7322
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-17 19:49:46               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-17 19:49:50
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 28/2017 (164 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-13 20:41:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8107
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-13 20:41:15               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-13 20:41:18
  Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie (35 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-09 12:51:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8201
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-09 12:51:46               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-09 12:51:50
  Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2017 (97 KB)
  2. Wzór oferty (50 KB)
  3. Wzór sprawozdania (46 KB)
  4. Wzór umowy (163 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-24 15:40:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9125
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-24 15:40:58               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-24 15:41:05
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4005446 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij