Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Skargi, wnioski, petycje / Informacja dot. składania petycji
Informacja o procedurze składania petycji do Urzędu Gminy w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja dot. składania petycji w Urzędzie Gminy w Moszczenicy (570 KB)
  2. Wzór petycji (32 KB)
  3. Zgoda na petycję (31 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-05-11 12:57:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 804
Autor dokumentu: Katarzyna Majda
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-05-11 12:57:11               Historia zmian
Publikacja 2016-05-11 12:57:14
Informacja o petycjach złożonych do Urzędu w 2015 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja o petycjach złożonych w 2015 roku (26 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-05-11 12:56:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 810
Autor dokumentu: Katarzyna Majda
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-05-11 12:56:08               Historia zmian
Publikacja 2016-05-11 12:56:12
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3402489 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij