Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Współpraca z org. pozarządowymi / Ogłoszenia / 2016 rok
  Protokół z przebiegu konsultacjiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Protokół z przebiegu konsultacji (580 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.
  Dodany 2016-11-08 13:59:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2687
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-08 14:01:30               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-08 14:01:32
  Protokół z przebiegu konsultacji Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Protokół z przebiegu konsultacji (30 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-03 14:40:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2807
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-03 14:40:04               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-03 14:41:51
  Zarządzenie Nr 99/2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 99/2016 (295 KB) ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
  2. Projekt Uchwały (1663 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-18 14:49:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3102
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-18 14:49:55               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-18 14:49:57
  Zarządzenie Nr 97/2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 97/2016 (294 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.
  2. Projekt Uchwały (2589 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-11 13:26:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3258
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-11 13:26:03               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-11 13:26:06
  Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 13.04.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Protokół z przebiegu konsultacji (71 KB), , których przedmiotem był projekt uchwały ws. zmiany "Programu Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi..."
  Dodany 2016-04-13 15:54:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7109
  Autor dokumentu: Anna Niepsuj
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-13 15:55:32               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-04-13 15:54:23
  Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 07.04.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Protokół z przebiegu konsultacji (509 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/27/14 ws. określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-07 13:41:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7279
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-07 13:41:14               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-07 13:41:16
  Zarządzenie Nr 41/2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 41/2016 (73 KB) w sprawie wyboru oferty w ptwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-31 15:39:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7406
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-31 15:39:35               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-31 15:39:38
  Zarządzenie Nr 40/2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 40/2016 (198 KB) (wraz z projektem uchwały) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016."
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-29 14:17:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7459
  Autor dokumentu: Anna Niepsuj
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-29 14:17:15               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-29 14:17:20
  Zarządzenie Nr 36/2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 36/2016 (111 KB) z dnia 22 marca 2016 roku ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/36/14 ws. określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica.
   1. Projekt Uchwały (131 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/14
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-23 15:27:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7566
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-23 15:27:19               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-23 15:27:21
  Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2016 (51 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-18 11:28:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 7730
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-18 11:28:13               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-18 11:28:16
  Zarządzenie Nr 23/2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 23/2016 (399 KB) ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-02 16:29:38 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8050
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-02 16:29:38               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-02 16:29:56
  Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie (184 KB) o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2016.
  2. Wzór oferty (53 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-13 13:41:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 9189
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-13 13:41:03               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-13 13:41:05
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4005722 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij