Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenia / 2016 rok
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2017 (430 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-25 15:22:07 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 678
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-25 15:22:07               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-25 15:22:43
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2017 (400 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-25 15:20:47 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 678
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-25 15:20:47               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-25 15:22:41
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2017 (354 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-25 15:17:43 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 687
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-25 15:17:43               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-25 15:22:39
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016 (382 KB)  o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-19 11:02:52 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 673
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-19 11:02:52               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-19 11:03:13
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016 (421 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-13 15:05:44 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 687
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-13 15:05:44               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-13 15:06:17
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016 (385 KB) o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-30 11:03:17 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 702
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-30 11:03:17               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-30 11:03:40
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016 (390 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-16 14:39:10 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 727
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-16 14:39:10               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-16 14:39:23
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016 (419 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-14 10:22:17 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 725
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-14 10:22:17               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-14 10:22:44
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016 (362 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-23 13:48:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 761
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-23 13:48:06               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-23 13:48:09
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016 (421 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-21 13:48:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 792
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-21 13:48:58               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-21 13:49:01
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016 (368 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-08 14:10:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 811
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-08 14:10:39               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-08 14:10:42
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016 (388 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2016-10-27 16:20:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 798
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-28 11:41:10               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-28 11:41:12
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (380 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2016-10-10 11:04:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 832
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-10 11:25:01               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-10 11:25:02
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016 (377 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-04 14:38:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 854
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-04 14:38:08               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-04 14:38:10
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016 (419 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-04 14:37:12 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 841
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-04 14:37:12               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-04 14:37:15
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016 (412 KB) o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/P/2016.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-20 13:44:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 878
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-20 13:44:14               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-20 13:44:17
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016 (373 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-15 15:06:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 886
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-15 15:06:22               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-15 15:06:25
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (364 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-13 14:47:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 918
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-13 14:47:59               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-13 14:48:01
  Obwieszczenie Marszałka Województwa ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego (684 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-12 15:11:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 884
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-12 15:11:33               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-12 15:11:36
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016 (389 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-12 15:08:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 899
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-12 15:08:18               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-12 15:08:21
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (38 KB) ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-08-23 11:38:14 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 927
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-23 11:38:14               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-23 11:39:32
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016 (398 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-08-22 14:13:13 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 928
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-22 14:13:13               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-22 14:14:28
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (358 KB) ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-08-01 14:38:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1000
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-01 14:38:04               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-01 14:38:07
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (324 KB) o wszczęciu postępowania ws. ustalenia okalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-14 08:49:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1022
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-14 08:49:42               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-14 08:49:44
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016 (387 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-07 12:39:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1034
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-07 12:39:55               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-07 12:39:57
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (320 KB) o podjęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-01 14:09:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1028
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-01 14:09:27               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-01 15:15:36
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016 (435 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-15 15:29:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1076
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-15 15:29:41               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-15 15:29:43
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016 (384 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-13 15:38:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1089
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-13 15:38:40               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-13 15:38:42
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016 (393 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-23 14:54:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1080
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-23 14:54:54               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-23 14:55:31
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016 (426 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-12 12:32:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1123
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-12 12:32:35               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-12 12:32:38
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2016 (417 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-06 12:43:25 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1173
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-06 12:43:25               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-06 12:43:37
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2016 (433 KB) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci SN.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-29 14:27:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1150
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-29 14:27:59               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-29 14:28:02
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016 (434 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-25 11:32:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1159
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-25 11:32:23               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-25 11:32:26
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2016 (404 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-12 16:03:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1220
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-12 16:03:17               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-12 16:03:19
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2016 (419 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-07 10:23:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1215
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-07 10:23:57               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-07 10:23:59
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2016 (406 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-23 15:33:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1226
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-23 15:33:06               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-23 15:38:42
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2016 (398 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-18 14:11:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1232
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-18 14:11:10               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-18 14:11:12
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2016 (396 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2016-03-18 14:09:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1250
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-18 14:10:02               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-03-18 14:09:17
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2016 (391 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-19 08:58:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1258
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-19 08:58:51               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-19 08:58:53
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.20.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.20.2015 (389 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-08 14:52:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1360
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-08 14:52:09               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-08 14:52:22
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3888864 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij