Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenia / 2015 rok
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (88 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-31 12:30:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 745
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-31 12:30:30               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-31 12:30:32
  Obwieszczenie IZP.6733.20.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.20.2015 (394 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-09 12:29:42 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 810
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-09 12:29:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-09 12:30:11
  Obwieszczenie IZP.6733.20.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.20.2015 (400 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-18 11:33:07 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 874
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-18 11:33:07               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-18 11:33:25
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015 (433 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-17 16:25:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 834
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-17 16:25:04               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-17 16:25:07
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2015 (413 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-04 17:40:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 867
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-04 17:40:15               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-04 17:40:17
  Obwieszczenie Nr 6733.16.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015 (387 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-29 13:32:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 902
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-29 13:32:59               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-29 13:33:01
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015 (396 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2015-10-22 09:10:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 897
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-22 09:11:48               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-22 09:11:51
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015 (438 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2015-10-22 09:09:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 906
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-22 09:11:08               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-10-22 09:09:38
  Obwieszczenie IZP.6733.17.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.17.2015 (414 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Dodany 2015-10-08 13:44:53 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 943
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-08 13:45:18               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-08 13:45:48
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015 (386 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-06 10:33:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 935
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-06 10:33:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-06 10:33:58
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015 (403 KB) o zebraniu materiałów dowodowych ws. wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-24 11:40:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 955
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-24 11:40:35               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-24 11:40:40
  Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP (715 KB)

  Dodany 2015-09-17 11:26:32 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 967
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-17 11:26:46               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-17 11:27:04
  ObwieszczeniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015 (389 KB)
  2. Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2015 (415 KB)
  3. Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015 (436 KB)
  4. Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015 (403 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-08 14:01:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 996
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-08 14:01:21               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-08 14:01:25
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (316 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-28 11:53:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1028
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-28 11:53:28               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-28 11:53:30
  Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.2015 (547 KB) Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-28 11:51:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1028
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-28 11:51:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-28 11:51:45
  Obwieszczenie nr IZP.6733.11.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr IZP.6733.11.2015 (382 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-14 11:59:39 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1068
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-14 11:59:39               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-14 11:59:58
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (363 KB)o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-13 12:22:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1092
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-13 12:22:32               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-13 12:22:35
  Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Wolborzu wszczęciu postepowania administracyjnegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (793 KB) Urzędu Miejskiego w Wolborzu o wszczęciu postepowania administracyjnego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-10 14:23:25 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1059
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-10 14:23:25               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-10 14:23:37
  Obwieszczenie nr IZP.6733.10.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.10.2015 (397 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-05 13:16:06 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1087
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-05 13:16:06               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-05 13:16:23
  Obwieszczenie IZP.6733.11.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr IZP.6733.11.2015 (368 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Dodany 2015-07-21 13:50:20 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1100
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-21 13:50:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-21 13:51:09
  Obwieszczenie IZP.6733.10.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr IZP.6733.10.2015 (56 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-13 13:56:07 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1130
  Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-13 13:56:07               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-13 13:56:22
  Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.2015 (654 KB) Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb. o zmianie wniosku ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-30 14:05:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1182
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-30 14:05:31               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-30 14:05:34
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2015 (372 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-30 14:03:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1160
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-30 14:03:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-30 14:03:57
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2015 (379 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-24 10:07:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1175
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-24 10:07:11               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-24 10:07:14
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2015 (422 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalzacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-02 13:22:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1261
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-02 13:22:34               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-02 13:22:57
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2015 (408 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-01 12:14:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1273
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-01 12:14:34               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-01 12:14:35
  Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.2015 (635 KB) Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-29 08:42:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1250
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-29 08:42:51               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-29 08:43:09
  Obwieszczenie nr IZP.6733.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.6.2015 (380 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-15 13:31:54 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1292
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-15 13:31:54               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-15 13:32:04
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2015 (367 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprzwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-08 11:18:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1289
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-08 11:18:31               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-08 11:18:33
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2015 (372 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-05 09:15:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1329
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-05 09:15:07               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-05 09:15:10
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015 (386 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-05 09:11:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1311
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-05 09:11:03               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-05 09:11:06
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2015 (401 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-22 14:06:45 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1352
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-22 14:06:45               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-22 14:06:47
  Obwieszczenie nr IZP.6733.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr IZP.6673.6.2015 (350 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-20 12:26:42 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1372
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-20 12:26:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-20 12:26:58
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2015 (415 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-14 09:47:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1383
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-14 09:47:28               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-14 09:47:31
  Obwieszczenie IZP. 6733.5.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie IZP. 6733.5.2015 (349 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-10 11:22:14 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1396
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-10 11:22:14               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-10 11:22:40
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KNWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN (287 KB) o wydaniu Decyzji Nr 77/2015
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-09 09:25:38 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1409
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-09 09:25:38               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-09 09:25:40
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP 6733.4.2015 (396 KB)  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-02 14:49:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1456
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-02 14:49:04               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-02 14:49:08
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2015 (381 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-02 11:57:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1449
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-02 11:57:53               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-02 11:57:55
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji mr 59/2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (286 KB) Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji mr 59/2015

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-02 08:47:13 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1440
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-02 08:47:13               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-02 08:48:10
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2015 (404 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-25 12:30:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1467
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-25 12:30:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-25 12:30:57
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015 (386 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-23 14:33:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1455
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-23 14:33:47               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-23 14:33:50
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2015 (392 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-18 14:01:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1463
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-18 14:01:36               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-18 14:01:39
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2015 (355 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-10 13:47:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1515
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-10 13:47:10               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-10 13:47:12
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015 (384 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-04 13:23:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1544
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-04 13:23:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-04 13:23:45
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2015 (361 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-02 12:08:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1549
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-02 12:08:50               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-02 12:08:52
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (349 KB) dot. budowy autostrady A1 Tuszyn - Stryków
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-20 10:40:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1584
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-20 10:40:53               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-20 10:40:55
  Obwieszczenie IZP.6733.2.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.2.2015 (331 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-19 14:26:41 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1591
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-19 14:26:41               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-19 14:27:05
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (361 KB) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-18 14:47:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1584
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-18 14:47:16               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-18 14:47:22
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015 (398 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-18 14:44:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1591
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-18 14:44:05               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-18 14:44:08
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.41.2015.RJWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.41.2015.RJ (326 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-13 08:44:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1619
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-13 08:44:08               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-13 08:44:11
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KNWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN (338 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-12 14:49:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1615
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-12 14:49:13               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-12 14:49:16
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2015 (390 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Białkowice.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-09 11:24:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1622
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-09 11:24:11               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-09 11:24:14
  Obwieszczenie IZP.6733.16.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.16.2014 (342 KB) w sprawie zebrania materiałów dowodowych dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-09 09:18:42 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1628
  Autor dokumentu: Madalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-09 09:18:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-09 09:18:52
  Obwieszczenie nr IZP.6733.15.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie IZP.6733.15.2014 (372 KB) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-06 11:04:32 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1636
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-06 11:04:32               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-06 11:04:44
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2015 (389 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-02 14:58:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1670
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-02 14:58:27               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-02 14:58:29
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2015 (392 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-02 14:57:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1670
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-02 14:57:18               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-02 14:57:20
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.13.2015.KN (338 KB) o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-02 14:42:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1656
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-02 14:42:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-02 14:42:45
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2014 (352 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - tymczasowe utwardzenie terenu w Rękoraju.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-14 13:54:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1723
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-14 13:54:34               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-14 13:54:38
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2014 (378 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej - Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-14 11:38:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1740
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-14 11:38:15               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-14 11:38:17
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3402489 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij