Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2015 rok
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (261 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-30 13:41:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1974
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-30 13:41:07               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-30 13:41:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2015 (259 KB) o wydaniu w dniu 28.12.2015 r. postanowienia dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 20.09.2011 r. znak: GOŚ.7625 – 06/2010/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319, oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi)) położonych w obrębie Rękoraj Wieś"
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-29 09:58:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1970
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-29 09:58:17               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-29 09:58:20
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015 (253 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 10 obręb Rękoraj Wieś"
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-29 09:57:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1973
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-29 09:57:08               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-29 09:57:11
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 (320 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-17 13:00:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2037
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-17 13:00:02               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-17 13:00:04
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015 (248 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych Moszczenica” na działkach o nr ewid. 1066/1 i 1066/2 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-17 12:58:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2061
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-17 12:58:58               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-17 12:59:00
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (176 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-26 14:20:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2242
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-26 14:20:37               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-26 14:20:55
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2015 (252 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego (kontynuacja wydobycia) ze złoża „LEWKÓWKA” zlokalizowanego na działce nr 30 w obrębie geodezyjnym Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-19 15:53:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2332
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-19 15:53:05               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-19 15:53:09
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (394 KB) - budowa Autostrady A1 (węzeł Tuszyn - węzeł Bełchatów)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-03 12:18:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2481
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-03 12:18:34               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-03 12:18:36
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015 (261 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych Moszczenica" na działkach o nr ewid. 1066/1 i 1066/2 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-03 12:08:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2454
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-03 12:08:40               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-03 12:08:55
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015 (246 KB) o wydaniu w dniu 12.10.2015 r. postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24.07.2015 r. nr 14/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-13 14:43:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2647
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-13 14:43:40               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-13 14:43:42
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015 (245 KB) o wydaniu w dniu 12.10.2015 r. postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24.07.2015 r. nr 13/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-13 14:42:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2654
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-13 14:42:09               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-13 14:42:13
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (176 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-02 14:07:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2758
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-02 14:07:17               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-02 14:07:20
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (490 KB) ws. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-07 11:35:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3008
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-07 11:35:03               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-07 11:35:05
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (351 KB) ws. budowy autostrady A1 Tuszyn-Radomsko
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-04 13:28:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3049
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-04 13:28:16               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-04 13:28:18
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015 (267 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 10 obręb Rękoraj Wieś.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-26 13:03:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3110
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-26 13:03:57               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-26 13:04:01
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (332 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Dodany 2015-08-25 07:26:21 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3140
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-25 07:26:53               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-25 07:27:00
  Zawiadomienie nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie nr GOŚ.6220.17.2014 (23 KB) o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez BARTER S.A.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-24 13:03:53 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3384
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-24 13:03:53               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-24 13:03:56
  Obwieszczenie nr GOŚ.6220.5.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr GOŚ.6220.5.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-24 12:59:23 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3401
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-24 12:59:23               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-24 12:59:36
  Obwieszczenie nr GOŚ.6220.4.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr GOś.6220.4.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-24 12:56:52 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3379
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-24 12:56:52               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-24 12:57:02
  Obwieszczenie nr GOŚ.6220.7.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr GOŚ.6220.7.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny), gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

  Dodany 2015-07-24 12:51:23 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3386
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-24 12:54:39               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-07-24 12:51:40
  Obwieszczenie nr GOŚ.6220.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr GOś.6220.6.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-24 12:53:56 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3381
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-24 12:53:56               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-24 12:54:13
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (65 KB) w sprawie wszczęcia postępowań dotyczących zmian decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z dnia 04.11.2013 r., 380/13 i 381/13 z dnia 03.11.2013 r.

  Dodany 2015-07-20 15:23:09 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3425
  Autor dokumentu: Aneta Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-20 15:25:12               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-20 15:25:45
  Obwieszczenia Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o ponownej procedurze RDOŚ (399 KB) oceny oddziaływania na środowisko budowy autostrady A1 odcinek I i III w części dot. ekranów akustycznych.
  2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o terminie rozpatrzenia wniosków (436 KB) dot. budowy autostrady A1 odcinek II i III.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-01 14:47:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3563
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-01 14:47:30               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-01 14:47:32
  Zawiadomienia z dnia 26 czerwca 2015 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.4.2015 (260 KB) o zebranym materiale dowodowym wpostępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie
  2. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2015 (259 KB) o zebranym materiale dowodowym wpostępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica.
  3. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.2015 (261 KB) o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara.
  4. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2015 (261 KB) o zebranym materiale dowodowym wpostępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny).
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-29 11:28:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3605
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-29 11:28:52               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-29 11:28:58
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015 (246 KB) o wydaniu w dniu 17.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-17 14:34:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3694
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-17 14:34:58               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-17 14:35:00
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015 (245 KB) o wydaniu w dniu 10.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara.
  Dodany 2015-06-11 13:59:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3759
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-11 13:59:24               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-06-11 13:59:03
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015 (245 KB) o wydaniu w dniu 10.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie.
  Dodany 2015-06-10 14:45:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3801
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-10 14:47:15               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-06-10 14:45:11
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015 (244 KB) o wydaniu w dniu 10.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica.
  Dodany 2015-06-10 14:46:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3800
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-10 14:46:51               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-10 14:46:53
  Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.5.2015.MG.2Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.5.2015.MG.2 (97 KB) o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa DK nr 91 oraz obwodnicy Radomska, Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-08 14:27:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3846
  Autor dokumentu: Aneta Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-08 14:27:57               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-08 14:27:59
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014 (165 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Lewkówka zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1 i 4 obręb Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-05 13:01:43 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3869
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-05 13:01:43               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-05 13:01:45
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (176 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-29 08:12:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3902
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-29 08:12:53               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-29 08:13:09
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (397 KB) ws. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-19 09:57:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4037
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-19 09:57:18               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-19 09:57:20
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015 (320 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-08 11:26:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4116
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-08 11:26:01               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-08 11:26:04
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014 (319 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu dwóch budynków kurników wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 186/2 obręb Gazomia Nowa.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-08 11:24:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4114
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-08 11:24:51               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-08 11:24:53
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014 (321 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z paszarnią i częścią gospodarcza, dwóch silosów zbożowych do 150 ton każdy i 1 silosu paszowego do 20 ton wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 148 obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-05 11:38:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4167
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-05 11:38:58               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-05 11:39:02
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015 (319 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-13 10:03:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4369
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-13 10:03:03               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-13 10:03:06
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015 (319 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-13 10:01:43 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4364
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-13 10:01:43               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-13 10:01:49
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015 (320 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-13 10:00:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4363
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-13 10:00:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-13 10:00:44
  Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (317 KB) o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-09 09:06:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4384
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-09 09:06:15               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-09 09:06:24
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (252 KB) o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w przedmiocie wyrażenia uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka.
  Dodany 2015-04-09 08:56:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4419
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-09 08:57:16               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-09 08:57:18
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014 (102 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-03 21:07:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4489
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-03 21:07:41               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-03 21:07:43
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014 (331 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu dwóch budynków kurników wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 186/2 obręb Gazomia Nowa
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-19 13:06:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4632
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-19 13:06:54               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-19 13:06:56
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014 (321 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 140,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-16 13:43:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4662
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-16 13:43:54               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-16 13:43:56
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014 (251 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 52 i 53 (ark. 2) obręb Sierosław, gmina Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-16 13:43:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4677
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-16 13:43:03               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-16 13:43:09
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014 (313 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowę elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW w miejscowości Gościmowice Drugie, obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-10 14:51:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4744
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-10 14:51:53               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-10 14:51:55
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014 (324 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z częścią techniczną w systemie bezściołowym o obsadzie 28 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej z obsady 30,60 DJP do obsady 58,60 DJP) przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 76/1 oraz 75/1 obręb geodezyjny Srock Prywatny
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-03 11:52:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4828
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-03 11:52:02               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-03 11:52:26
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014 (318 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 376, 377, 378, 379 obręb Kosów
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-02 14:42:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4825
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-02 14:42:42               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-02 14:42:44
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2014 (251 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "ustawieniu tymczasowego punktu tankowania LNG” na działkach o nr ewidencyjnych: 33, 34, 35 (ark. 3) obręb Jarosty"
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-16 14:38:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5036
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-16 14:38:27               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-16 14:38:30
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014 (333 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z paszarnią i częścią gospodarczą, dwóch silosów zbożowych do 150 ton każdy i 1 silosu paszowego do 20 ton wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 148 obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-12 13:35:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5081
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-12 13:35:57               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-12 13:36:00
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014 (188 KB) o wydaniu w dniu 5.02.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW w miejscowości Gościmowice Drugie, obręb Gościmowice I".
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-09 11:18:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5142
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-09 11:18:47               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-09 11:18:50
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014 (336 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego chlewni o obsadzie 140,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewidencyjny 2/2 obręb Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-04 08:15:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5199
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-04 08:15:47               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-04 08:15:49
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014 (331 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 52 i 53 (ark. 1) obręb Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-04 08:14:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5215
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-04 08:14:10               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-04 08:14:12
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2013 (193 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich (o łącznej obsadzie 161,28 DJP) wraz ze zbiornikami na gnojowicę oraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach: nr ewid. 1 obręb Dąbrówka, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski oraz na działce nr ewid. 253 obręb Wodzinek
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-30 13:12:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5260
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-30 13:12:02               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-30 13:12:07
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2014 (191 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków inwentarskich (chlewni) w systemie bezściołowym o łącznej obsadzie 204,75 DJP, budynku gospodarczego oraz obiektów towarzyszących i infrastruktury technicznej” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 440 obręb Rękoraj Dobra.
  Dodany 2015-01-27 13:58:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5373
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-27 13:59:52               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-01-27 13:58:58
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014 (331 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 376, 377, 378, 379 obręb Kosów
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-14 11:28:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5488
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-14 11:28:49               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-14 11:28:51
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014 (325 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW w miejscowości Gościmowice Drugie, obręb Gościmowice I, na terenie gminy Moszczenica”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-12 13:33:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5528
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-12 13:33:11               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-12 13:33:13
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014 (335 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z częścią techniczną w systemie bezściołowym o obsadzie 28 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej z obsady 30,60 DJP do obsady 58,60 DJP) przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 76/1 oraz 75/1 obręb geodezyjny Srock Prywatny
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-08 14:44:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5551
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-08 14:44:15               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-08 14:44:26
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3898023 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij