Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2014 rok
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2013 (343 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków inwentarskich (o łącznej obsadzie 161,28 DJP) wraz ze zbiornikami na gnojowicę oraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach: nr ewid. 1 obręb Dąbrówka, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski oraz na działce nr ewid. 253 obręb Wodzinek, gmina Tuszyn
  Dodany 2014-12-16 14:07:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2241
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-16 14:24:02               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-16 14:07:34
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2014 (340 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie trzech budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 204,75 DJP, budynku gospodarczego oraz obiektów towarzyszących i infrastruktury technicznej” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 440 obręb Rękoraj Dobra.
  Dodany 2014-12-09 14:51:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2365
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-11 08:53:11               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-09 14:51:56
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i RozwojuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (369 KB) o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy autostrady A1.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-30 14:57:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2755
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-30 14:57:51               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-30 14:57:55
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2014 (158 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej dla potrzeb Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddziału Terenowego Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych na działce nr ewidencyjny 1821/4 obręb Wola Moszczenicka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-14 13:23:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2924
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-14 13:23:11               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-14 13:23:14
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (259 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-24 08:30:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3165
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-24 08:30:58               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-24 08:31:03
  Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (426 KB) dotyczące udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu:
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-29 13:24:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3469
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-29 13:24:10               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-29 13:24:16
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (157 KB) o wydaniu w dniu 26.08.2014 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-27 10:38:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3509
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-27 10:38:30               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-27 10:38:32
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (214 KB) o wydaniu w dniu 20.08.2014 r. postanowienia prostującego omyłki pisarskie w decyzji nr 12/2012 z dnia 18.12.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonej w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-20 14:16:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3569
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-20 14:16:35               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-20 14:16:37
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2014 (159 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Lewkówka VII”, obręb geodezyjny Rękoraj Wieś, działki nr 1/2, 2/4, 3/2, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-10 08:36:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3952
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-10 08:36:51               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-10 08:36:53
  Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.4.2014.MG.11Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.4.2014.MG.11 (544 KB) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 14/2014 z dnia 9.06.2014 r.dotyczącej "Rozbudowy drogi gminnej Nr 1532E Rękoraj-Moszczenica"

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-04 08:24:05 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 4012
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-04 08:24:05               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-04 08:24:19
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (267 KB) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-06-26 14:24:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4088
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-26 14:24:20               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-26 14:24:22
  Obwieszczenie RB.6733.18.2014.MJ Urzędu Miejskiego w WolborzuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie RB.6733.18.2014.MJ Urzędu Miejskiego w Wolborzu (213 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii elektroenergetycznych i teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-05-21 12:48:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4456
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-21 12:48:31               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-21 12:48:35
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (83 KB) o wydaniu w dniu 8.05.2014 r. postanowienia prostującego omyłki pisarskie w decyzji nr 5/2014 z dnia 29.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni o łącznej obsadzie 182,56 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 839, 838, 188/2 obręb Podolin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-05-09 11:09:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4546
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-09 11:09:24               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-09 11:09:29
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (213 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni o łącznej obsadzie 182,56 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 839, 838, 188/2 obręb Podolin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-05-03 08:52:38 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4599
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-03 08:52:38               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-03 08:52:49
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni z obsadą 70 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 59 i 60/1 obręb Gościmowice I

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-04-11 11:23:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4779
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-11 11:23:17               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-11 11:23:20
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2014 (103 KB) o wydaniu w dniu 14.03.2014 r. postanowienia dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 20.09.2011 r. znak: GOŚ.7625 – 06/2010/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319, oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi)) położonych w obrębie Rękoraj Wieś

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-03-14 14:33:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5099
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-14 14:33:36               Historia zmian
  Publikacja 2014-03-14 14:33:40
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (129 KB) o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni o łącznej obsadzie 182,56 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 839, 838, 188/2 obręb Podolin, gmina Moszczenica oraz na działce nr ew. 920 obręb Tychów, gmina Czarnocin,
  Dodany 2014-02-25 12:21:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5288
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-25 12:21:33               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-25 12:21:36
  Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ŁodziWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (559 KB) RDOŚ w Łodzi w sprawie wyodrębnienia proceduralnego i treściowego zakresu z raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciagu DK 91" 

  Dodany 2014-02-05 15:10:00 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 5469
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-05 15:10:32               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-05 15:10:52
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego /chlewni) do obsady 1540 sztuk trzody chlewnej, co łącznie stanowi 215,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 840 i 841 obręb Podolin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-20 09:53:45 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5620
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-20 09:53:45               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-20 09:53:48
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013 (78 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) w obsadzie 700 sztuk trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 67/2 i 68/1 obręb Dąbrówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-20 09:52:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5630
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-20 09:52:57               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-20 09:53:00
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-15 09:48:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5683
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-15 09:48:17               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-15 09:48:20
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013 (107 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego (chlewni z obsadą 70 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 59 i 60/1 obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-15 09:47:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5668
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-15 09:47:30               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-15 09:47:33
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3898023 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij