Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Współpraca z org. pozarządowymi / Ogłoszenia / 2014 rok
  Zarządzenie Nr 151/2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 151/2014 (197 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica
   • Projekt Uchwały (274 KB) w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-13 07:47:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1176
  Autor dokumentu: Zofia Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-13 07:47:02               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-13 07:47:10
  Zarządzenie Nr 137/2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 137/2014 (386 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2015 roku.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-01 09:40:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1190
  Autor dokumentu: Sylwia Czapla - GOPS w Moszczenicy
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-01 09:40:11               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-01 09:40:17
  Zarządzenie Nr 133/2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Zarządzenie Nr 133/2014 (188 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
  Dodany 2014-11-24 14:39:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1245
  Autor dokumentu: Zofia Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-24 18:32:51               Historia zmian
  Publikacja 2014-11-24 18:32:58
  Zarządzenie Nr 30/2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 30/2014 (60 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym kokursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-03-17 13:55:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1890
  Autor dokumentu: Zofia Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-17 13:55:10               Historia zmian
  Publikacja 2014-03-17 13:55:14
  Zarządzenie Nr 19/2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 19/2014 (749 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-02-13 14:12:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1965
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-13 14:12:40               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-13 14:12:45
  Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na zadania realizowane w 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie (117 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-13 13:40:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2112
  Autor dokumentu: Zofia Forma
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-13 13:40:06               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-13 13:40:10
  Informacja o zamiarze udzielenia w 2014 roku wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego (193 KB)
  Dodany 2013-12-31 10:42:43 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2190
  Autor dokumentu: Olga Kacperek-Filipiak
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-31 10:43:02               Historia zmian
  Publikacja 2013-12-31 10:43:06
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij