Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2013 rok
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (321 KB) Wojewody Łódzkiego o odwołaniach od decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy Autostrady A1 Tuszyn - granica województwa łódzkiego

  Dodany 2014-01-10 14:43:08 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 2536
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-10 14:43:55               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-10 14:44:03
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-19 12:48:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2739
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-19 12:48:34               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (99 KB) dotyczące możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-11 09:09:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2829
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-11 09:09:52               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (99 KB) dotyczące terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-03 13:01:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2901
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-03 13:01:57               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013 (134 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) do osady 1540 sztuk trzody chlewnej, co łącznie stanowi 215,6 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej na działkach nr 840, 841 obręb Podolin w gminie Moszczenica oraz nr 46 obręb Budy Szynczyckie w gminie Czarnocin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-03 13:00:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2868
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-03 13:00:09               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013 (83 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) w obsadzie 700 sztuk trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 67/2 i 68/1 obręb Dąbrówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-21 14:15:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2973
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-21 14:15:01               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 06 listopada 2013 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (501 KB) o udzieleniu zezwolenia GDDKiA na budowę autostrady A1
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-18 14:10:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3027
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-18 14:10:04               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (129 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-15 11:00:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3097
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-15 11:00:22               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2013 (116 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1200 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na działce nr 74/8 obręb Daszówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-15 10:59:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3070
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-15 10:59:03               Historia zmian
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ŁodziWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4210.3.2011.MP2/MG.2 (499 KB) w sprawie przebudowy drogi Rękoraj - Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-31 12:05:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3213
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-31 12:05:46               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2013 (99 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Lewkówka VII”, obręb geodezyjny Rękoraj Wieś, działki nr 1/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-29 12:14:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3208
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-29 12:14:15               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013 (104 KB) dotyczące możliwości wypowiedzenia się w sprawie oraz wyznaczające nowy termin wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-28 13:48:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3251
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-28 13:48:09               Historia zmian
  Ogłoszenie dot. obwodnicy miejscowości SrockWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Ogłoszenie dot. obwodnicy miejscowości Srock (362 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-25 22:07:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3284
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-25 22:07:19               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (379 KB)  z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wydania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 odcinek Tuszyn - granica województwa łódzkiego, od km 335+937,65 do km 399+742,51, odcinki: A, B, C, D.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-21 14:15:08 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3310
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-21 14:15:08               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (99 KB) dotyczące terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-07 14:07:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3411
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-07 14:07:15               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012 (96 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 29 700 sztuk (118,8 DJP) z silosem wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 61/1 obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-02 08:41:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3448
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-02 08:41:49               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013 (73 KB) - dotyczące wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m 3 /h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka w gminie Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-10-02 08:40:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3436
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-02 08:40:49               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013 (81 KB) o wydaniu w dniu 27.09.2013 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-30 12:12:55 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3482
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-30 12:12:55               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.55.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.55.2013 (96 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 59/1 obręb Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-25 12:12:26 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3481
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-25 12:12:26               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012 (120 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 140 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 800 m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 161 DJP/ na działce o nr ewid. 77 /ark. 2/ obręb geodezyjny Sierosław położonej w miejscowości Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-20 11:14:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3559
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-20 11:14:58               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenica Nr GOŚ.6220.3.2013 (85 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Lewkówka VII”, obręb geodezyjny Rękoraj Wieś, działki nr 1/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie, na powierzchni całkowitej 7,6 ha.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-12 13:42:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3631
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-12 13:42:32               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012 (95 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Moszczenica
  Dodany 2013-09-12 11:53:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3634
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-12 11:54:18               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (118 KB) o wydaniu w dniu 2.09.2013 r. postanowienia dotyczącego podjęcia zawieszonego w dniu 5.10.2012 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-03 13:42:54 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3679
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-03 13:42:54               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (101 KB) dot. budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-03 13:41:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3683
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-03 13:41:58               Historia zmian
  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (362 KB) dotyczące budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-26 13:44:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3778
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-26 13:44:44               Historia zmian
  Obwieszczenie o konsultacjach społecznych ws. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 2, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moszczenica. Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

   

  Z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Moszczenica (pok. 10 w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 17 września 2013 r.

   

  Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica.

   

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę/ i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt.

   

  Do pobrania:

  1. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica (4884 KB)
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica (231 KB)
  3. Uzgodnienie z RDOŚ (132 KB)
  4. Uzgodnienie z SANEPID (116 KB)
  Dodany 2013-08-26 12:22:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3800
  Autor dokumentu: Anna Sitarz
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-26 12:23:57               Historia zmian
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obiweszczenie (25 KB) nr GOŚ.6220.19.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-13 13:49:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3915
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-13 13:49:44               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (64 KB) nr IA.II.7820.7.2012.ŁR, IA.II.7820.8.2012.ŁR, IA.II7820.19.2012.PG, IA.II.7820.20.2012.ŁR w sprawie przeprowadzenia ponownej prodecury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na budowie autostrady A-1
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-13 13:35:51 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3905
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-13 13:35:51               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie nr GOŚ.6220.12.2013 (25 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 436, obręb Rękoraj Dobra, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie".
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-13 13:29:56 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3901
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-13 13:29:56               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012 (129 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 140 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 800 m 3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 161 DJP/ na działce o nr ewid. 77 /ark. 2/ obręb geodezyjny Sierosław położonej w miejscowości Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-02 09:57:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3908
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-02 09:57:14               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013 (82 KB) o wydaniu w dniu 10.07.2013 r. postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2.0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 95 obręb Lewkówka i nr ewidencyjny 436 obręb Rękoraj Dobra
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-07-11 09:21:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4086
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-11 09:21:59               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (78 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-27 13:22:56 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4255
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-27 13:22:56               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013 (105 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 95 obręb Lewkówka i nr ewidencyjny 436 obręb Rękoraj Dobra"
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-11 13:34:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4478
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-11 13:34:08               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (100 KB) o wydaniu w dniu 6.06.2013 r. postanowienia prostującego omyłkę pisarską w decyzji nr 4/2012 z dnia 9.04.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj w gminie Moszczenica
  Dodany 2013-06-10 13:45:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4487
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-10 13:49:55               Historia zmian [1]
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Ogłoszenie (810 KB) Wójta Gminy Moszczenica o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. dostępności usług internetowych i ich jakości w świetle zamierzeń związanych z projektem "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin."
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-10 10:16:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4482
  Autor dokumentu: Michał Kuligowski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-10 10:16:10               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 29 700 sztuk (118,8 DJP) z silosem wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 61/1 obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-03 11:55:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4552
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-03 11:55:50               Historia zmian
  Obwieszczenie Burmistrza WolborzaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Burmistrza Wolborza (82 KB) - Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-29 14:33:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4650
  Autor dokumentu: Burmistrz Wolborza
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-29 14:33:35               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012 (81 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego/chlewnia z obsadą 87,36 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 740 m³ wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 122,36 DJP/ na działkach nr ewidencyjny 375, 376, 377 obręb Sierosław położonych w miejscowości Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-24 10:46:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4675
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-24 10:46:01               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (39 KB) o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Moszczenica Nr 4/2013 znak: GOŚ.6220.19.2011.2012 z dnia 9.04.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-14 09:27:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4813
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-14 09:27:35               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.PG (454 KB) w sprawie budowy autostrady A-1
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-14 09:23:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4810
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-14 09:23:15               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011 (77 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-08 09:16:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4883
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-08 09:16:07               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011 (75 KB) o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-25 13:26:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4987
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-25 13:26:53               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011 (79 KB) określające termin załatwienia sprawy - wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-16 14:14:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5064
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-16 14:14:59               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (78 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-10 10:17:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5169
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-10 10:17:24               Historia zmian
  Postanowienie Nr RB.6220.3.5.2013.sb Burmistrza WolborzaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie Nr RB.6220.3.5.2013.sb (191 KB) w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica-Młynary-Wolbórz
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-10 10:16:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5187
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-10 10:16:15               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 (95 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-magazynowego oraz budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej” na działkach o nr ewid.: 8/2, 8/4, 9 obręb Gajkowice
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-03 11:58:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5313
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-03 11:58:47               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę tj. km 32+093,50 do ok. km 34+700,00 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-03 11:57:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5276
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-03 11:57:41               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (80 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-29 09:26:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5358
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-29 09:26:24               Historia zmian
  Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wolborzu Nr RB.6220.3.2013.KCWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wolborzu Nr RB.6220.3.2013.KC (127 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 1536E i 1531E
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-13 12:01:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5588
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-13 12:01:49               Historia zmian
  Postanowienie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.25.2011 (109 KB) określające termin załatwienia sprawy - wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-01 07:13:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5758
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-01 07:13:37               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.28.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.28.2011 (80 KB) o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-28 13:47:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5783
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-28 13:47:37               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.37.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.37.2012 (80 KB) dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę tj. km 32+095,50 do ok. km 34+700,00 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-25 10:35:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5811
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-25 10:35:23               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012 (108 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 87,36 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 740 m³ wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 122,36 DJP/ na działkach nr ewidencyjny 375, 376, 377 obręb geodezyjny Sierosław położonych w miejscowości Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-18 14:48:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5923
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-18 14:48:51               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 (129 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-magazynowego oraz budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej” na działkach o nr ew. : 8/2, 8/4, 9 obręb Gajkowice
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-15 10:09:43 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5974
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-15 10:09:43               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012 (105 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kurnika o obsadzie 29 700 sztuk (118,8 DJP) z silosem wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 61/1 obręb Gościmowice I.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-14 13:19:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6008
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-14 13:19:32               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012 (83 KB) o wydaniu w dniu 13.02.2013 r. postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę tj. km 32+095,50 do ok. km 34+700,00 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-14 09:47:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5968
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-14 09:47:16               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (700 KB) o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę pisarska w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o wniesieniu odwołań.
  Dodany 2013-02-13 14:53:00 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5998
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-13 14:53:22               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (100 KB) o wystąpieniu o uzgodnienie środowiskowych warunkówrealizacji inwestycji polegającej na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 18 obręb Raciborowice
  Dodany 2013-01-17 12:38:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6291
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-17 12:39:05               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (72 KB) dot. budowy budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-01-14 14:47:56 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6327
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-14 14:47:56               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2012 (119 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działkach nr ewidencyjny 513, 514, 515, 516 obręb geodezyjny Podolin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-01-09 08:39:48 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6383
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-09 08:39:48               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011 (82 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-01-08 14:36:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6414
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-08 14:36:41               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PGWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (6233 KB) w sprawie budowy Autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-01-03 14:05:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6447
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-03 14:05:24               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3898023 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij