Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2008 rok
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-12-18 13:18:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18924
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-12-18 13:18:36               Historia zmian
  Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-12-12 09:21:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18980
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-12-12 09:21:52               Historia zmian
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Moszczenica - Piotrków Tryb.
  Dodany 2008-12-12 09:17:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 18935
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-12-12 09:20:27               Historia zmian
  Budowa otwartego zbiornika na gnojowicę w Gościmowicach PierwszychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie z dnia 20-10-2008 r.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-11-03 12:22:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19154
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-11-03 12:22:20               Historia zmian
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716
  Dodany 2008-10-20 08:08:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19232
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-10-20 08:09:07               Historia zmian
  Budowa elektrowni wiatrowej w BabachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa elektrowni wiatrowej w Babach
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-09-26 12:46:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19383
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-09-26 12:46:31               Historia zmian
  Budowa budynku inwentarsko-składowego w RękorajuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku inwentarsko-składowego w Rękoraju.
  Dodany 2008-09-26 12:43:42 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19342
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-09-26 12:44:37               Historia zmian [1]
  Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku PrywatnymWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie - budowa elektrowni wiatrowej - Srock Prywatny
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-09-02 12:53:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19513
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-09-02 12:53:41               Historia zmian
  Budowa wodociągu w Woli MoszczenickiejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa wodociągu w Woli Moszczenickiej
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-08-25 12:01:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19506
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-08-25 12:01:32               Historia zmian
  Budowa hali sportowej w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wydaniu decyzij - Budowa hali sportowej w Moszczenicy
  Dodany 2008-08-25 11:59:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19612
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-08-25 12:00:53               Historia zmian
  Budowa wodociągu w LewkówceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa wodociągu w Lewkówce
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-08-25 12:00:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19609
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-08-25 12:00:20               Historia zmian
  Budowa elektrowni wiatrowej w SrockuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-08-25 11:58:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19594
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-08-25 11:58:52               Historia zmian
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli MoszczenickiejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji w Woli Moszczenickiej
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-08-25 11:57:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19519
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-08-25 11:57:40               Historia zmian
  Budowa elektrowni wiatrowej w BabachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Budowa elektrowni wiatrowej w Babach

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-08-11 09:25:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19721
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-08-11 09:25:51               Historia zmian
  Budowa elektrowni wiatrowej w SrockuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-07-18 13:13:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19841
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-07-18 13:13:24               Historia zmian
  Budowa gminno - szkolnej hali sportowej w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Budowa gminno-szkolnej hali sportowej w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-07-18 13:12:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 20167
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-07-18 13:12:51               Historia zmian
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów - LewkówkaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów - Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-07-18 13:11:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 20458
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-07-18 13:11:52               Historia zmian
  Budowa budynku inwentarskiego w RękorajuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Budowa budynku inwentarskiego w Rękoraju
  Dodany 2008-07-02 11:25:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 20488
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-07-02 11:27:16               Historia zmian [1]
  Wybory ławników na kadencję 2008-2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Dodany 2004-05-10 11:35:21 przez Operator Treści         Wyświetlony: 23948
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-07-02 11:26:26               Historia zmian [5]
  Budowa elektrowni wiatrowej w GościmowicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Budowa elektrowni wiatrowej w Gościmowicach
  Dodany 2008-06-09 13:21:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 20775
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-06-09 13:25:11               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3898023 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij