Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Nabory na stanowiska pracy / 2006-2013
  Radca PrawnyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja o wynikach naboru (66 KB) 
  2. Ogłoszenie Nr OKA.2110.3.2013 (445 KB)
  3. Oświadczenia - DOC (26 KB)
  4. Oświadczenia - PDF (79 KB)
  5. Wzór kwestionariusza - DOC (53 KB)
  Dodany 2013-12-05 15:10:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 16250
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-23 11:35:27               Historia zmian [2]
  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Informacja o wynikach naboru (35 KB)
  2. Zarządzenie Nr 87/2013 (46 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  3. Załącznik Nr 1 (196 KB) - Ogłoszenie o konkursie
  4. Załącznik Nr 2 (93 KB) - Regulamin konkursu
  5. Oświadczenia (19 KB)
  6. Wzór Kwestionariusza - plik WORD (53 KB)
  Dodany 2013-09-18 07:56:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 17843
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-16 14:19:52               Historia zmian [1]
  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KONKURS NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

  1. Zarządzenie Nr 52/2013 (43 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  2. Załącznik Nr 1 (199 KB) - Ogłoszenie o konkursie
  3. Załącznik Nr 2 (89 KB) - Regulamin konkursu
  4. Oświadczenia (19 KB)
  5. Wzór Kwestionariusza - plik WORD (53 KB)
  Dodany 2013-06-11 11:39:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 19817
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-25 10:12:58               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KONKURS NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIETY - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

  Informuję, iż ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 30 kwietnia 2013 roku, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

  1. Ogłoszenie (88 KB)
  2. Wzór oświadczeń (320 KB)
  Dodany 2013-04-30 09:40:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 20753
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-17 13:10:09               Historia zmian [1]
  Podinspektor ds. Gospodarki OdpadamiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o wynikach naboru (32 KB)

  1.  Ogłoszenie Nr OKA.2110.1.2012 (196 KB)
  Dodany 2012-10-29 16:25:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 25717
  Autor dokumentu: Beata Puścian
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-04 11:44:15               Historia zmian [1]
  Wzory dokumentów aplikacyjnychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Wzór Kwestionariusza - plik PDF (101 KB)
  2. Wzór Kwestionariusza - plik WORD (53 KB)
  3. Oświadczenia kandydatów (70 KB)
  4. Oświadczenia kandydatów - plik MS WORD (24 KB)
  Dodany 2011-12-05 07:32:50 przez Beata Latocha         Wyświetlony: 33152
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-30 09:34:37               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KONKURS NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIETY

   

  Informuję, iż ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 04 marca 2013 roku, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

  1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ (163 KB)
  2. Wzór oświadczeń (320 KB)
  Dodany 2013-03-04 08:48:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 21991
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-30 09:52:59               Historia zmian [1]
  Akty PrawneWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 125/2012 (411 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
   • Zarządzenie Nr 137/2012 (48 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

   

  Dodany 2012-10-11 13:49:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 26084
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-27 12:29:03               Historia zmian [2]
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ w MoszczenicyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uprzejmie informuję, iż ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 4 października 2012 roku, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

  Informacja o wynikach naboru (28 KB)

  1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ (98 KB)
  2. Oświadczenia kandydatów (33 KB)
  Dodany 2012-10-03 14:19:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 26247
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-04 11:42:40               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4005446 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij