Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenia / 2014 rok
  Obwieszczenie nr IZP.6733.14.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr IZP.6733.14.2014 (379 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-09 14:09:45 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1280
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-09 14:09:45               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-09 14:10:09
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2014 (350 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-16 13:16:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1397
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-16 13:16:33               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-16 13:16:45
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2014 (341 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn oraz budowie napowietrznej linii energetycznej w celu zasilania budynku mieszkalnego w Kiełczówce.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-12 08:42:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1423
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-12 08:42:11               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-12 08:42:14
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2014 (393 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-11-26 15:01:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1486
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-26 15:01:19               Historia zmian
  Publikacja 2014-11-26 15:01:21
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2014 (498 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-11-24 11:47:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1492
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-24 11:47:40               Historia zmian
  Publikacja 2014-11-24 11:47:43
  Obwieszczenie nr IFZ.6733.12.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr IZP.6733.12.2014 (348 KB) w sprawie wydania decyzji o lokalizacji lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Dodany 2014-11-19 14:22:15 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1519
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-19 14:40:09               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-11-19 14:23:40
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2014 (253 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-11-06 14:32:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1599
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-06 14:32:22               Historia zmian
  Publikacja 2014-11-06 14:32:25
  Obwieszczenie nr IZP.6733.13.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie nr IZP.6733.13.2014 (79 KB) o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-31 13:07:03 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 1636
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-31 13:07:03               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-31 13:07:19
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2014 (491 KB)  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-30 13:31:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1661
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-30 13:31:22               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-30 13:33:55
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2014 (343 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia w Kiełczówce.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-22 10:04:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1699
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-22 10:04:19               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-22 10:04:23
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2014 (476 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-16 08:40:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1749
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-16 08:40:32               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-16 08:40:39
  Obwieszczenie Nr 6733.11.2014 z dnia 07 października 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2014 (438 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Dodany 2014-10-07 14:43:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1852
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-14 13:24:58               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-10-07 14:43:39
  Obwieszczenie Nr 6733.10.2014 z dnia 06 października 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2014 (330 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-07 14:42:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1846
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-07 14:42:40               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-07 14:42:43
  Obwieszczenie Nr 6733.11.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr 6733.11.2014 (202 KB) o wszczęciu postępowania wynikającego z wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-22 16:21:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1949
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-22 16:21:27               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-22 16:21:30
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie (171 KB) o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Karlin, Jarosty

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-11 11:57:26 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 2012
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-11 11:57:26               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-11 11:58:17
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2014 (537 KB) o wydaniu Decyzji Nr 10/P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi gminnej Rękoraj - Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-08 13:29:36 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2011
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-08 13:29:36               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-08 13:29:39
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2014 (372 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-20 14:12:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2122
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-20 14:12:03               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-20 14:12:05
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2014 (506 KB) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi gminnej Rękoraj - Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-07 14:20:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2227
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-07 14:20:46               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-07 14:20:55
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (415 KB) Wójta Gminy Moszczenica o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-03 09:50:35 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 2407
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-03 09:50:35               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-03 09:51:09
  Obwieszczenie z dnia 01 lipca 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2014 (267 KB) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa tłocznego kanału sanitarnego przewidzianego do realizacji: na dz. nr ewid. 357/2, 354, 133/4 obr. Gajkowice
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-02 09:29:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2407
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-02 09:29:01               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-02 09:29:04
  Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (699 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Karlin i Jarosty
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-04-24 08:58:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2818
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-24 08:58:11               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-24 08:58:14
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2013 (196 KB) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-02-12 09:44:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3042
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-12 09:44:07               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-12 09:44:19
  Obwieszczenie nr IZP.6733.15.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr IZP.6733.15.2013 (78 KB)w sprawie budowy łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby

  Dodany 2014-01-31 09:00:45 przez Michał Kuligowski         Wyświetlony: 3073
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-31 09:02:29               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-31 09:02:35
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2013 (172 KB) z zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-20 12:27:00 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3108
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-20 12:27:00               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-20 12:27:06
  Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2013 (177 KB) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-15 09:52:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3107
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-15 09:52:58               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-15 09:53:01
  Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2013 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (611 KB) o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Michałów i Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-07-23 12:26:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3563
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-23 12:26:46               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GZP.6720.1.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GZP.6720.1.2011 (467 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania naśrodowisko.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-08 09:38:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4395
  Autor dokumentu: Magdalena Adamczyk
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-08 09:38:40               Historia zmian
  Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GZP.6721-1/11 (41 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Obwieszczenie Nr GZP.6721-1/11 (52 KB) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  3. Obwieszczenie GZP.6720.1.2011 (59 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-24 11:18:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4728
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-24 11:18:49               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3888864 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij