Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Współpraca z org. pozarządowymi / Ogłoszenia / 2011-2012 rok
  Zarządzenie Nr 152/2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 152/2012 (256 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2013 roku.
   • Zarządzenie Nr 162/2012 (37 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2013 roku.
  Dodany 2012-11-30 14:28:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1560
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-27 12:45:35               Historia zmian [2]
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 30/2012 (50 KB) z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

   

  Wójt Gminy Moszczenica ogłasza otwart konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2012 roku:

  1. Zarządzenie Nr 17/2012 (223 KB)

  W dniu 2 marca 2012 r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w postaci zmiany numeru zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z numeru „17/2012” na „19/2012”. Zmiana numeru zarządzenia nie ma wpływa na treść ogłoszenia:

  1. Zarządzenie Nr 19/2012 (225 KB)

   

  Dodany 2012-03-01 10:25:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1976
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-23 14:23:19               Historia zmian [2]
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MOSZCZENICA NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU W 2012 ROKU Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie (30 KB) Wójta Gminy Moszczenica w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zadania realizowane w 2012 roku.


  1. OGŁOSZENIE - treść (80 KB)
  2. OFERTA - wzór (63 KB)
  Dodany 2012-01-02 14:46:43 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 2116
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-12 14:36:22               Historia zmian [1]
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1.  Zarządzenie Nr VI/150/2011 (269 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2012 roku.
  • Zarzadzenie Nr VI/161/2011 (31 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2012 roku.
  Dodany 2011-11-17 13:25:12 przez Olga Kacperek         Wyświetlony: 2304
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-09 13:34:36               Historia zmian [1]
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UNIEWAŻNIENIE KONKURSU


  Zarządzenie Nr VI/113/2011 (30 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2011 roku.


  WAŻNE ZMIANY


  1. Informacja o zmianie ogłoszenia (29 KB)
  2. Zarządzenie Nr VI/107/2011 (58 KB) w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr VI/103/2011 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2011 roku

  Wójt Gminy Moszczenica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego :

  1. Zarządzenie Nr VI/103/2011 (260 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2011 roku.
  Dodany 2011-07-27 13:25:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2462
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-26 11:20:16               Historia zmian [3]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4005446 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij