Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Współpraca z org. pozarządowymi / Sprawozdania
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie - AKS Piotrków Tryb (87 KB)
 2. Sprawozdanie – GZ LZS Moszczenica (374 KB)
 3. Sprawozdanie – LKS Pionier Baby (132 KB)
 4. Sprawozdanie - ULKS Dragon Srock (147 KB)
 5. Sprawozdanie - ULKS Moszczenica (94 KB)
 6. Sprawozdanie - UKS Snikers Rękoraj (100 KB)
 7. Sprawozdanie - GLKS Włókniarz Moszczenica (139 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-03-20 07:55:13 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 329
Autor dokumentu: Ewa Łągwa
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-03-20 07:55:13               Historia zmian
Publikacja 2018-03-20 07:55:27
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie - AKS Piotrków Tryb (1989 KB)
 2. Sprawozdanie - GZLZS Moszczenica (4510 KB)
 3. Sprawozdanie - Pionier Baby (2284 KB)
 4. Sprawozdanie - ULKS Dragon Srock (3431 KB)
 5. Sprawozdanie - ULKS Moszczenica (2103 KB)
 6. Sprawozdanie - UKS Snikers Rękoraj (121 KB)
 7. Sprawozdanie - GLKS Włókniarz Moszczenica (877 KB)
Dodany 2017-03-09 12:50:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1355
Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-17 19:44:56               Historia zmian [2]
Publikacja 2017-03-09 12:50:22
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie końcowe - AKS Piotrków Tryb. (3930 KB)
 2. Sprawozdanie końcowe - GLKS Włókniarz Moszczenica (370 KB)
 3. Sprawozdanie końcowe - GZLZS Moszczenica (10469 KB)
 4. Sprawozdanie końcowe - UKS Snikers Rękoraj (4643 KB)
 5. Sprawozdanie końcowe - ULKS Dragon Srock (6428 KB)
 6. Sprawozdanie końcowe - ULKS Moszczenica (4303 KB)
 7. Sprawozdanie końcowe - Pionier Baby (313 KB)
Dodany 2016-03-18 11:57:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2499
Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-07-07 14:37:04               Historia zmian [1]
Publikacja 2016-03-18 11:57:17
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Moszczenica z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok" Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie (402 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-05-30 11:00:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2184
Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-05-30 11:00:14               Historia zmian
Publikacja 2016-05-30 11:00:27
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie końcowe - AKS Piotrków Tryb. (186 KB)
 2. Sprawozdanie końcowe - GLKS Wółókniarz Moszczenica (337 KB)
 3. Sprawozdanie końcowe - GZLZS Moszczenica (501 KB)
 4. Sprawozdanie końcowe - LKS Pionier Baby (374 KB)
 5. Sprawozdanie końcowe - UKS Snikers Rękoraj (282 KB)
 6. Sprawozdanie końcowe - ULKS Dragon Srock (305 KB)
 7. Sprawozdanie końcowe - ULKS Moszczenica (327 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2015-02-19 08:52:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3470
Autor dokumentu: Zofia Forma
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-02-19 08:52:07               Historia zmian
Publikacja 2015-02-19 08:52:10
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie końcowe - ULKS Moszczenica (380 KB)
 2. Sprawozdanie końcowe - GZLZS Moszczenica (843 KB)
 3. Sprawozdanie końcowe - GLKS Włókniarz Moszczenica (619 KB)
 4. Sprawozdanie końcowe - ULKS Dragon Srock (540 KB)
 5. Sprawozdanie końcowe - LKS Pionier Baby (903 KB)
 6. Sprawozdanie końcowe - AKS Piotrków Tryb. (558 KB)
 7. Sprawozdanie końcowe - Snikers Rękoraj (453 KB)
Dodany 2014-01-13 13:41:31 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4722
Autor dokumentu: Zofia Forma
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2014-02-19 14:07:55               Historia zmian [4]
Publikacja 2014-01-13 13:41:36
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (152 KB) - ULKS przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy
 2. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (224 KB) - GLKS Włókniarz Moszczenica
 3. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (258 KB) - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica
 4. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (159 KB) - AKS Piotrków Trybunalski
 5. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (263 KB) - LKS Pionier Baby
 6. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (138 KB) - UKS Snikers Rękoraj
Dodany 2013-01-11 14:43:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5523
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-04-16 10:16:43               Historia zmian [5]
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (224 KB) - LKS Pionier Baby
 2. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (149 KB) - ULKS przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy
 3. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (201 KB) - GLKS Włókniarz Moszczenica
 4. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (316 KB) - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
 5. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (125 KB) - Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Tryb.
 6. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji (134 KB) - UKS Snikers Rękoraj
Dodany 2012-01-13 14:33:17 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6287
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-03-14 13:23:21               Historia zmian [5]
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 ROKU Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych na wsparcie sportu kwalifikowanego - piłka nożna WŁÓKNIARZ Moszczenica (733 KB)

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego - zapasy 2010 (280 KB)

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży w 2010r. (440 KB)

Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych na wsparcie sportu kwalifikowanego - piłka nożna sołectwo Baby (419 KB) (178 KB)

Sprawozdanie końcowe z wykorzystania środków finansowych na wsparcie sportu kwalifikowanego - tenis stołowy

Sprawozdanie częściowe (II transza) z wykorzystania środków finansowych na wsparcie sportu kwalifikowanego - tenis stołowy (401 KB)

Dodany 2010-12-29 15:17:02 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 6993
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-02-15 13:53:29               Historia zmian [6]
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2009 ROKUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z ROZLICZENIA DOTACJI NA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - WĘDKARSTWO 2009

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z ROZLICZENIA DOTACJI - KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 2009

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA I TRANSZY DOTACJI NA ZADANIE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - PIŁKA NOŻNA SOŁECTWO BABY

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA I TRANSZY DOTACJI NA ZADANIE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - PIŁKA NOŻNA SOŁECTWO MOSZCZENICA

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA I TRANSZY DOTACJI NA ZADANIE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - TENIS STOŁOWY

Dodany 2009-07-24 08:42:57 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 7396
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2009-12-30 12:56:54               Historia zmian [2]
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji - wędkarstwo 2008 zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji - krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży 2008 zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji - piłka nożna sołectwo Baby 2008r. - zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia II transzy dotacji - piłka nożna sołectwo Baby 2008r.  - zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji - piłka nożna sołectwo Moszczenica 2008r. zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia II transzy dotacji - piłka nożna sołectwo Moszczenica 2008r. - zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia I transzy dotacji - piłka nożna sołectwo Moszczenica 2008r. zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji - tenis stołowy 2008 zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia II transzy dotacji - tenis stołowy 2008  zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia I transzy dotacji - tenis stołowy 2008  zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodany 2008-09-26 09:43:09 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 7688
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2009-01-29 08:16:36               Historia zmian [9]
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 ROKUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Piłka nożna (sołectwo Moszczenica) - sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007   

Sprawozdanie częściowe (II transza) z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007   - piłka nożna sołectwo Moszczenica 

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007 - tenis stołowy

Sprawozdanie częściowe (II transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007 - tenis stołowy

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007 - strzelectwo sportowe

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007- piłka nożna sołectwo Baby 

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia V transzy dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007- piłka nożna sołectwo Baby 

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wędkarstwo

Sprawozdanie częściowe z rozliczenia IV transzy dotacji na zadanie pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sołectwo Baby

Sprawozdanie częściowe (I transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Moszczenica

Sprawozdanie częściowe (III transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Baby

Sprawozdanie częściowe (I transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy

Sprawozdanie częściowe (II transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Baby

Sprawozdanie częściowe (I transza) z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Baby

Dodany 2007-05-14 12:15:13 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 7919
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2008-01-25 10:20:25               Historia zmian [24]
Sprawozdania z wykonania zadań publicznychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Sprawozdanie końcowe (437 KB) z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wędkarstwo - Wędkarski Klub Sportowy "Kiełbik" w Moszczenicy

Sprawozdanie końcowe (497 KB) z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - strzelectwo sportowe KOŁO GMINNE LOK w Moszczenicy

Sprawozdanie końcowe (522 KB) z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna 2006 sołectwo Baby LKS PIONIER BABY

Sprawozdanie częściowe (407 KB) z rozliczenia II transzy dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna 2006 sołectwo Baby LKS PIONIER BABY

Sprawozdanie końcowe (688 KB) z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna 2006 sołectwo Moszczenica GLKS WŁÓKNIARZ MOSZCZENICA

Sprawozdanie częściowe (531 KB) z rozliczenia II transzy dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna 2006 sołectwo Moszczenica GLKS WŁÓKNIARZ MOSZCZENICA

Sprawozdanie końcowe (231 KB) z rozliczenia dotacji na realizację zadania publkicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy 2006 ULKS Moszczenica

Sprawozdanie częściowe (282 KB) z rozliczenia IV transzy dotacji na realizację zadania publkicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy 2006 ULKS Moszczenica

Sprawozdanie częściowe (463 KB) z rozliczenia I transzy dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006r. - piłka nożna sołectwo Baby

Sprawozdanie częściowe (1748 KB) z rozliczenia III transzy dotacji na realizację zadania publkicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy 2006 ULKS Moszczenica

Sprawozdanie częściowe (943 KB) z rozliczenia I transzy dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna 2006 sołectwo Moszczenica GLKS WŁÓKNIARZ MOSZCZENICA

Sprawozdanie częściowe (1927 KB) z rozliczenia II transzy dotacji na realizację zadania publkicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy 2006 ULKS Moszczenica

Sprawozdanie częściowe (84 KB) z rozliczenia I transzy dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy 2006 ULKS Moszczenica

Sprawozdanie końcowe - Tenis (984 KB)

Sprawozdanie końcowe "PIONIER" Baby (1242 KB)

Sprawozdanie końcowe - "WŁÓKNIARZ" Moszczenica (1583 KB)

Sprawozdanie częściowe - ULKS Moszczenica (tenis stołowy) (324 KB)

Sprawozdanie częściowe - LKS "Pionier" Baby (piłka nożna sołectwo Baby) (318 KB)

Sprawozdanie częściowe (1412 KB) - rozliczenie III transzy dotacji "Włókniarz" Moszczenica

Sprawozdanie częściowe (263 KB) - rozliczenie III transzy dotacji "Pionier" Baby

Sprawozdanie częściowe (1916 KB) - rozliczenie IV transzy dotacji ULKS (tenis stołowy)

Sprawozdanie częściowe (92 KB) - rozliczenie IV transzy dotacji "Pionier" Baby

Sprawozdanie końcowe (877 KB) - z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Baby 2005 "Pionier" Baby

Sprawozdanie końcowe (661 KB) - z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tenis stołowy 2005 ULKS Moszczenica

Sprawozdanie końcowe (1378 KB) - z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna sołectwo Moszczenica "Włókniarz" Moszczenica

Dodany 2005-02-15 13:43:28 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 8401
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2007-01-12 11:54:11               Historia zmian [25]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3884596 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij