Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2011 rok
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.28.2011 (69 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-29 14:55:04 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2626
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-29 14:55:04               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.25.2011 (71 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-28 10:59:01 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2641
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-28 10:59:01               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.20.2011 (99 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 276; 275 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-28 10:57:59 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2639
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-28 10:57:59               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.28.2011 (100 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-01 11:52:34 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2769
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-01 11:52:34               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011 (78 KB) o  wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 631, 852/1, 852/5, 852/2, 852/3, 852/4, 851/4, 872/5, 1102, 903, 851/1, 851/3, 853/5, 874, 869, 873, 872/1, 1064, 870, 872/2, 872/3, 872/4, 871 obręb Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-01 11:51:25 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2754
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-01 11:51:25               Historia zmian
  Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011 (127 KB) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowę farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz  z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w następujących  obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody, Kalska Wola, Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin.  
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-11-24 14:13:50 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2772
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-24 14:13:50               Historia zmian
  Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.2011 (108 KB) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa  dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-11-24 14:11:58 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2816
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-24 14:11:58               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (102 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do  2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-11-24 14:03:44 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2792
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-24 14:03:44               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011 (121 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą  (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora)  i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora)  i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 276; 275 (oddziaływanie rotora)  i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora)  i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa.
  Dodany 2011-11-24 14:01:54 przez Jadwiga Kordys         Wyświetlony: 2805
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-24 14:02:26               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4242.259.2011.KA.3Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4242.259.2011.KA.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (86 KB) o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-27 12:37:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2927
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-27 12:37:47               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (122 KB)  o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-24 13:02:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2955
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-24 13:02:49               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011 (82 KB) o wydaniu postanowienia o dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami  do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji  w  następujących obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody,  Kalska Wola,  Budy Szynczyckie,  Biskupa Wola  na terenie gminy Czarnocin, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-24 13:00:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2965
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-24 13:00:14               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011 (101 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 631, 852/1, 852/5, 852/2, 852/3, 852/4, 851/4, 872/5, 1102, 903, 851/1, 851/3, 853/5, 874, 869, 873, 872/1, 1064, 870, 872/2, 872/3, 872/4, 871 obręb Moszczenica w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-12 14:24:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3029
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-12 14:24:15               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gościmowice Pierwsze na działce o nr ewid. 143/1 obręb Gościmowice Drugie w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-12 14:23:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3054
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-12 14:23:01               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 06/2010/2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1.Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 06/2010/2011 (25 KB)  o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319 oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi)  położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora)i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś w  gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-20 15:30:55 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3208
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-20 15:30:55               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011 (105 KB) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-13 14:11:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3238
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-13 14:11:18               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (133 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-06 13:51:19 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3290
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-06 13:51:19               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011 (132 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 275 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-06 13:49:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3286
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-06 13:49:53               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.7625-06/2010/2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.7625-06/2010/2011 (96 KB) budowa linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-25 10:40:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3361
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-25 10:40:14               Historia zmian
  Wykaz nieruchomości na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz nieruchoności na sprzedaż (54 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-19 13:10:00 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3386
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-19 13:10:00               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011 (35 KB) - Przebudowa drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka, gmina Moszczenica

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-19 09:42:08 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 3385
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-19 09:42:08               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011 (98 KB) - budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacja istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-29 09:44:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3491
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-29 09:44:10               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.15.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.15.2011 (92 KB) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-15 08:35:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3553
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-15 08:35:44               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011 (105 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gościmowice Pierwsze na działce o nr ewid. 143 obręb Gościmowice Drugie w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-06 11:39:00 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3608
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-06 11:39:00               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011 (127 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w następujących obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody, Kalska Wola,Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin.
  Dodany 2011-07-04 09:57:29 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3632
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-04 09:58:19               Historia zmian [1]
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.123.2011.ŁRWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.123.2011.ŁR (57 KB) o wydaniu decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających PKP PLK S.A. pozwoleń na budowę, rozbiurkę i wykonanie robót budowlanych.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-29 07:24:02 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3666
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-29 07:24:02               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.9.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.9.2011 (79 KB) o wydaniu postanowienia o dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-27 14:10:29 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3642
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-27 14:10:29               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.15.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.15.2011 (118 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka, gmina Moszczenica”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-09 07:55:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3745
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-09 07:55:33               Historia zmian
  Obwieszczenie z dnia 03.06.2011 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży (72 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-03 11:17:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3720
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-03 11:17:33               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 07/10/11Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.7625–07/10/11 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę /chlewnia z obsadą 151 DJP/, budynku gospodarczego wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 177 DJP/ na działkach nr ewid. 42 i 43 obręb Sierosław położonych w miejscowości Sierosław w gminie Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-02 10:58:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3792
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-02 10:58:33               Historia zmian
  Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GZP.6721-1/11 (41 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Obwieszczenie Nr GZP.6721-1/11 (52 KB) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  3. Obwieszczenie GZP.6720.1.2011 (59 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-24 11:17:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3805
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-24 11:17:18               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011 (78 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica”.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-20 14:20:28 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3832
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-20 14:20:28               Historia zmian
  Uchwała Nr IV/25/11Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała Nr IV/25/11 (2220 KB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na 2011 rok
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-18 10:31:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2456
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-18 10:31:20               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011 (78 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica”.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-13 08:20:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3823
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-13 08:20:01               Historia zmian
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie (52 KB) Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania na wniosek PKP PLK S. A.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-11 11:44:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3875
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-11 11:44:03               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011 (130 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-11 11:23:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3851
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-11 11:23:05               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.2011 (77 KB) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-28 12:17:48 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3907
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-28 12:17:48               Historia zmian
  Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.2.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.2.2011 (77 KB) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-28 12:16:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3940
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-28 12:16:09               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.7625-06/10/11Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ 7625 - 06/10/11 (108 KB) dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319 oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-13 13:59:01 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3972
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-13 13:59:01               Historia zmian
  Obwieszczenia z dnia 07.04.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ 7625 - 06/10/11 (130 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319 oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś
  2. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011 (121 KB) o wszczęciu na wniosek p. Dagmary Kupińskiej, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj 134, gmina Moszczenica na działce o nr 240.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-12 10:56:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4001
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-12 10:56:03               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011 (79 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica” opisanego we wniosku p. Grzegorza Jaśki (BIOPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze) działającego w imieniu Gminy Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-06 14:37:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3999
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-06 14:37:18               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011 (80 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica”
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-03-25 07:34:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4081
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-25 07:34:09               Historia zmian
  ZawiadomienieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (24 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-03-18 12:48:58 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4126
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-18 12:48:58               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR.6220.6.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR.6220.6.2011 (35 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-02-22 12:15:29 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4214
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-22 12:15:29               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR.6220.2.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR.6220.2.2011 (35 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowych oraz przebudowie ujęcia wody i budowie studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica
  Dodany 2011-02-10 08:53:44 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4366
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-10 08:54:21               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-0910/11Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625-0910/11 (28 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wiaty na maszyny rolnicze z przeznaczeniem na budynek chlewni o obsadzie 750 sztuk tuczników (105 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym na działce nr ewid. 9 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-02-03 09:29:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4388
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-03 09:29:35               Historia zmian
  Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/10/11Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/10/11 (43 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę /chlewnia z obsadą 151 DJP/, budynku gospodarczego wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 177 DJP/ na działkach nr ewid. 42 i 43 obręb Sierosław położonych w miejscowości Sierosław
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-20 13:23:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4472
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-20 13:23:32               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3898023 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij