Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Majątek Gminy / Stan mienia komunalnego
  Stan mienia komunalnegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Moszczenica:

  1. Na dzień 31 października 2004
  2. Na dzień 31 października 2005
  3. Na dzień 31 października 2006 roku
  4. Na dzień 31 października 2007 roku
  5. Na dzień 31 października 2008 roku
  6. Na dzień 31 października 2009 roku (632 KB)
  7. Na dzień 31 grudnia 2010 roku (892 KB)
  8. Na dzień 31 grudnia 2011 roku (904 KB)
  9. Na dzień 31 grudnia 2012 roku (4299 KB)
  10. Na dzień 31 grudnia 2013 roku (1950 KB)
  11. Na dzień 31 grudnia 2014 roku (6982 KB)
  12. Na dzień 31 grudnia 2015 roku (3878 KB)
  13. Na dzień 31 grudnia 2016 roku (2710 KB)
  14. Na dzień 31 grudnia 2017 roku (1648 KB)
  Dodany 2006-02-20 11:26:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 5390
  Autor dokumentu: Agnieszka Domańska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-28 11:59:57               Historia zmian [13]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3884596 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij