Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2011 rok
  Zarządzenia Wójta wydane w 2011 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr VI/14/2011 (57 KB)
  2. Zarządzenie Nr VI/15/2011 (62 KB)
  3. Zarządzenie Nr VI/16/2011 (44 KB)
  4. Zarządzenie Nr VI/17/2011 (138 KB)
  5. Zarządzenie Nr VI/18/2011 (29 KB)
  6. Zarządzenie Nr VI/19/2011 (44 KB)
  7. Zarządzenie Nr VI/20/2011 (51 KB)
  8. Zarządzenie Nr VI/21/2011 (48 KB)
  9. Zarządzenie Nr VI/22/2011 (61 KB)
  10. Zarządzenie Nr VI/23/2011 (50 KB)
  11. Zarządzenie Nr VI/24/2011 (65 KB)
  12. Zarządzenie Nr VI/25/2011 (50 KB)
  13. Zarządzenie Nr VI/26/2011 (44 KB)
  14. Zarządzenie Nr VI/27/2011 (78 KB)
  15. Zarządzenie Nr VI/28/2011 (57 KB)
  16. Zarządzenie Nr VI/29/2011 (42 KB)
  17. Zarządzenie Nr VI/30/2011 (45 KB)
  18. Zarządzenie Nr VI/31/2011 (62 KB)
  19. Zarządzenie Nr VI/32/2011 (101 KB)
  20. Zarządzenie Nr VI/33/2011 (79 KB)
  21. Zarządzenie Nr VI/34/2011 (48 KB)
  22. Zarządzenie Nr VI/35/2011 (69 KB)
  23. Zarządzenie Nr VI/36/2011 (32 KB)
  24. Zarządzenie Nr VI/37/2011 (62 KB)
  25. Zarządzenie Nr VI/38/2011 (51 KB)
  26. Zarządzenie Nr VI/39/2011 (56 KB)
  27. Zarządzenie Nr VI/40/2011 (98 KB)
  28. Zarządzenie Nr VI/41/2011 (72 KB)
  29. Zarządzenie Nr VI/42/2011 (43 KB)
  30. Zarządzenie Nr VI/43/2011 (138 KB)
  31. Zarządzenie Nr VI/44/2011 (99 KB)
  32. Zarządzenie Nr VI/46/2011 (42 KB)
  33. Zarządzenie Nr VI/47/2011 (56 KB)
  34. Zarządzenie Nr VI/48/2011 (57 KB)
  35. Zarządzenie Nr VI/49/2011 (90 KB)
  36. Zarządzenie Nr VI/50/2011 (85 KB)
  37. Zarządzenie Nr VI/51/2011 (69 KB)
  38. Zarządzenie Nr VI/52/2011 (51 KB)
  39. Zarządzenie Nr VI/53/2011 (53 KB)
  40. Zarządzenie Nr VI/54/2011 (34 KB)
  41. Zarządzenie Nr VI/55/2011 (34 KB)
  42. Zarządzenie Nr VI/56/2011 (49 KB)
  43. Zarządzenie Nr VI/57/2011 (64 KB)
  44. Zarządzenie Nr VI/58/2011 (40 KB)
  45. Zarządzenie Nr VI/59/2011 (47 KB)
  46. Zarządzenie Nr VI/60/2011 (62 KB)
  47. Zarządzenie Nr VI/61/2011 (54 KB)
  48. Zarządzenie Nr VI/62/2011 (48 KB)
  49. Zarządzenie Nr VI/63/2011 (64 KB)
  50. Zarządzenie Nr VI/64/2011 (62 KB)
  51. Zarządzenie Nr VI/65/2011 (32 KB)
  52. Zarządzenie Nr VI/66/2011 (65 KB)
  53. Zarządzenie Nr VI/67/2011 (67 KB)
  54. Zarządzenie Nr VI/68/2011 (53 KB)
  55. Zarządzenie Nr VI/69/2011 (27 KB)
  56. Zarządzenie Nr VI/70/2011 (104 KB)
  57. Zarządzenie Nr VI/71/2011 (34 KB)
  58. Zarządzenie Nr VI/72/2011 (43 KB)
  59. Zarządzenie Nr VI/73/2011 (40 KB)
  60. Zarządzenie Nr VI/74/2011 (97 KB)
  61. Zarządzenie Nr VI/75/2011 (62 KB)
  62. Zarządzenie Nr VI/76/2011 (52 KB)
  63. Zarządzenie Nr VI/77/2011 (50 KB)
  64. Zarządzenie Nr VI/78/2011 (77 KB)
  65. Zarządzenie Nr VI/79/2011 (81 KB)
  66. Zarządzenie Nr VI/80/2011 (67 KB)
  67. Zarządzenie Nr VI/81/2011 (107 KB)
  68. Zarządzenie Nr VI/82/2011 (48 KB)
  69. Zarządzenie Nr VI/83/2011 (44 KB)
  70. Zarządzenie Nr VI/84/2011 (38 KB)
  71. Zarządzenie Nr VI/85/2011 (45 KB)
  72. Zarządzenie Nr VI/86/2011 (50 KB)
  73. Zarządzenie Nr VI/87/2011 (35 KB)
  74. Zarządzenie Nr VI/88/2011 (50 KB)
  75. Zarządzenie Nr VI/89/2011 (68 KB)
  76. Zarządzenie Nr VI/90/2011 (36 KB)
  77. Zarządzenie Nr VI/91/2011 (36 KB)
  78. Zarządzenie Nr VI/91/A/2011 (45 KB)
  79. Zarządzenie Nr VI/92/2011 (53 KB)
  80. Zarządzenie Nr VI/93/2011 (73 KB)
  81. Zarządzenie Nr VI/94/2011 (80 KB)
  82. Zarządzenie Nr VI/95/2011 (51 KB)
  83. Zarządzenie Nr VI/96/2011 (41 KB)
  84. Zarządzenie Nr VI/97/2011 (71 KB)
  85. Zarządzenie Nr VI/98/2011 (41 KB)
  86. Zarządzenie Nr VI/99/2011 (55 KB)
  87. Zarządzenie Nr VI/100/2011 (61 KB)
  88. Zarządzenie Nr VI/101/2011 (38 KB)
  89. Zarządzenie Nr VI/102/2011 (38 KB)
  90. Zarządzenie Nr VI/103/2011 (35 KB)
  91. Zarządzenie Nr VI/104/2011 (43 KB)
  92. Zarządzenie Nr VI/105/2011 (322 KB)
  93. Zarządzenie Nr VI/105/2011 (39 KB)
  94. Zarządzenie Nr VI/106/2011 (68 KB)
  95. Zarządzenie Nr VI/107/2011 (65 KB)
  96. Zarządzenie Nr VI/108/2011 (47 KB)
  97. Zarządzenie Nr VI/109/2011 (56 KB)
  98. Zarządzenie Nr VI/110/2011 (31 KB)
  99. Zarządzenie Nr VI/111/2011 (55 KB)
  100. Zarządzenie Nr VI/112/2011 (35 KB)
  101. Zarządzenie Nr VI/113/2011 (38 KB)
  102. Zarządzenie Nr VI/114/2011 (25 KB)
  103. Zarządzenie Nr VI/115/2011 (892 KB)
  104. Zarządzenie Nr VI/116/2011 (90 KB)
  105. Zarządzenie Nr VI/117/2011 (34 KB)
  106. Zarządzenie Nr VI/118/2011 (44 KB)
  107. Zarządzenie Nr VI/119/2011 (66 KB)
  108. Zarządzenie Nr VI/120/2011 (58 KB)
  109. Zarządzenie Nr VI/121/2011 (60 KB)
  110. Zarządzenie Nr VI/122/2011 (48 KB)
  111. Zarządzenie Nr VI/123/2011 (69 KB)
  112. Zarządzenie Nr VI/124/2011 (38 KB)
  113. Zarządzenie Nr VI/125/2011 (64 KB)
  114. Zarządzenie Nr VI/126/2011 (1476 KB)
  115. Zarządzenie Nr VI/127/2011 (226 KB)
  116. Zarządzenie Nr VI/128/2011 (69 KB)
  117. Zarządzenie Nr VI/129/2011 (319 KB)
  118. Zarządzenie Nr VI/130/2011 (386 KB)
  119. Zarządzenie Nr VI/131/2011 (74 KB)
  120. Zarządzenie Nr VI/132/2011 (68 KB)
  121. Zarządzenie Nr VI/133/2011 (500 KB)
  122. Zarządzenie Nr VI/134/2011 (1019 KB)
  123. Zarządzenie Nr VI/135/2011 (71 KB)
  124. Zarządzenie Nr VI/136/2011 (84 KB)
  125. Zarządzenie Nr VI/137/2011 (54 KB)
  126. Zarządzenie Nr VI/138/2011 (110 KB)
  127. Zarządzenie Nr VI/139/2011 (63 KB)
  128. Zarządzenie Nr VI/140/2011 (63 KB)
  129. Zarządzenie Nr VI/141/2011 (1304 KB)
  130. Zarządzenie Nr VI/141/2011 (71 KB)
  131. Zarządzenie Nr VI/142/2011 (175 KB)
  132. Zarządzenie Nr VI/143/2011 (256 KB)
  133. Zarządzenie Nr VI/144/2011 (69 KB)
  134. Zarządzenie Nr VI/145/2011 (39 KB)
  135. Zarządzenie Nr VI/146/2011 (87 KB)
  136. Zarządzenie Nr VI/147/2011 (79 KB)
  137. Zarządzenie Nr VI/148/2011 (27 KB)
  138. Zarządzenie Nr VI/149/2011 (1767 KB)
  139. Zarządzenie Nr VI/150/2011 (45 KB)
  140. Zarządzenie Nr VI/151/2011 (116 KB)
  141. Zarządzenie Nr VI/152/2011 (88 KB)
  142. Zarządzenie Nr VI/153/2011 (72 KB)
  143. Zarządzenie Nr VI/154/2011 (75 KB)
  144. Zarządzenie Nr VI/155/2011 (74 KB)
  145. Zarządzenie Nr VI/156/2011 (1389 KB)
  146. Zarządzenie Nr VI/157/2011 (81 KB)
  147. Zarządzenie Nr VI/158/2011 (37 KB)
  148. Zarządzenie Nr VI/159/2011 (667 KB)
  149. Zarządzenie Nr VI/160/2011 (357 KB)
  150. Zarządzenie Nr VI/161/2011 (46 KB)
  151. Zarządzenie Nr VI/162/2011 (312 KB)
  152. Zarządzenie Nr VI/163/2011 (37 KB)
  153. Zarządzenie Nr VI/164/2011 (54 KB)
  154. Zarządzenie Nr VI/165/2011 (41 KB)
  155. Zarządzenie Nr VI/166/2011 (47 KB)
  156. Zarządzenie Nr VI/167/2011 (41 KB)
  157. Zarządzenie Nr VI/168/2011 (2011 KB)
  158. Zarządzenie Nr VI/169/2011 (37 KB)
  159. Zarządzenie Nr VI/170/2011 (37 KB)
  160. Zarządzenie Nr VI/171/2011 (73 KB)
  161. Zarządzenie Nr VI/172/2011 (1884 KB)
  162. Zarządzenie Nr VI/173/2011 (48 KB)
  163. Zarządzenie Nr VI/174/2011 (40 KB)
  164. Zarządzenie Nr VI/175/2011 (83 KB)
  165. Zarządzenie Nr VI/176/2011 (592 KB)
  166. Zarządzenie Nr VI/177/2011 (83 KB)
  167. Zarządzenie Nr VI/178/2011 (300 KB)
  168. Zarządzenie Nr VI/179/2011 (49 KB)
  169. Zarządzenie Nr VI/180/2011 (695 KB)
  170. Zarządzenie Nr VI/181/2011 (743 KB)
  171. Zarządzenie Nr VI/182/2011 (42 KB)
  172. Zarządzenie Nr VI/183/2011 (87 KB)
  173. Zarządzenie Nr VI/184/2011 (78 KB)
  174. Zarządzenie Nr VI/186/2011 (122 KB)
  175. Zarządzenie Nr VI/187/2011 (48 KB)
  176. Zarządzenie Nr VI/188/2011 (39 KB)
  177. Zarządzenie Nr VI/189/2011 (205 KB)
  178. Zarządzenie Nr VI/190/2011 (171 KB)
  179. Zarządzenie Nr VI/191/2011 (118 KB)
  180. Zarządzenie Nr VI/192/2011 (98 KB)
  Dodany 2013-01-30 08:00:03 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1822
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-01 12:30:15               Historia zmian [9]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij