Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Kontrole / Kontrole własne
  Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2007-2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Wykaz kontroli wewnętrznych za lata 2007-2015 (261 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-20 16:57:26 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1127
  Autor dokumentu: Katarzyna Kaźmierczak
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-20 16:57:26               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-20 16:58:02
  Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2006r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Protokół z kontroli (158 KB) gospodarki finansowej w GOPS w Moszczenicy

  Dodany 2006-10-26 08:42:25 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 3933
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-10-26 09:32:04               Historia zmian [1]
  Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2005r. w jednostkach organizacyjnychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Protokół kontroli Szkoły Podstawowej w Babach (43 KB)

  Protokół kontroli Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy (100 KB)

  Protokół kontroli (31 KB) doraźnej przeprowadzonej w dniach 14 i 15 lipca 2005r.
  na okoliczność wypłat wynagrodzeń za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym nauczycieli

  Protokół kontroli (62 KB) w Gimnazjum Publicznym im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy

  Dodany 2004-11-26 08:59:06 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 4129
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-01-10 00:07:26               Historia zmian [8]
  Protokoły kontroli przeprowadzonych na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy w 2005 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Protokół kontroli (64 KB) na stanowisku ds. gospodarki mieszkaniowej

  Protokół kontroli (60 KB)na stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami

  Protokół kontroli (39 KB)  na stanowiskach ds. księgowości

  Protokół kontroli (145 KB) na stanowiskach: ds. inwestycji drogowych i dróg, ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz ds. rozliczeń inwestycyjnych i wniosków

  Dodany 2004-11-26 09:01:39 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 4095
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-01-10 00:29:20               Historia zmian [3]
  Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. w jednostkach organizacyjnychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Protokół kontroli w Niepublicznym Przedszkolu w Moszczenicy (102 KB) 

  Protokół nr 2/2004 z kontroli przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy (49 KB) 

  Protokół z kontroli wewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy (61 KB) 

  Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Gazomi (50 KB)

  Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Kosowie (37 KB) 

  Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Rękoraju (38 KB) 

  Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Srocku (51 KB) 

  Protokół Nr 10/2004 z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 maja 2004r. w Gimnazjum w Srocku (35 KB)

  Protokół kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Moszczenicy (41 KB)

  Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Babach (41 KB) 

  Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Moszczenicy (54 KB) 

  Dodany 2004-09-30 09:29:09 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 4229
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2005-02-15 21:18:29               Historia zmian [14]
  Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Protokół Nr 1/2004 z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 23 lipca 2004r. na stanowisku ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy (44 KB)

  Protokól nr 2 (46 KB) z kontroli przeprowadzonej na stanowiskach ds. płac UG w Moszczenicy

  Protokół Nr 3 (67 KB) z kontroli przeprowadzonej w dziale księgowości UG w Moszczenicy

   Protokół nr 4 (71 KB) z kontroli przeprowadzonej na stanowiskach ds. wymiaru podatku i ds. księgowości podatkowej  UG w Moszczenicy

  Dodany 2004-10-06 08:21:45 przez Agata Biesaga         Wyświetlony: 4266
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2005-02-15 21:31:22               Historia zmian [9]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3890211 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij