Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2007 rok
  Zarządzenia Wójta wydane w 2007 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr V/13/2007 (38 KB) - w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica.
  2. Zarządzenie Nr V/14/2007 (200 KB) - w sprawie zwołania zebrań wiejskich i wyznaczenia Przewodniczących zebrań dla wyborów organów sołectw Gminy Moszczenica na kadencję 2007-2010.
  3. Zarządzenie Nr V/15/2007 (1733 KB) - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.
  4. Zarządzenie Nr V/16/2007 (38 KB) - w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla dyrektorów szkół z terenu Gminy Moszczenica.
  5. Zarządzenie Nr V/17/2007 (46 KB) - w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków dot. likwidacji skutków tych klęsk.
  6. Zarządzenie Nr V/18/2007 (113 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/14/2007.
  7. Zarządzenie Nr V/19/2007 (57 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  8. Zarządzenie Nr V/20/2007 (340 KB) - w sprawie ustalenia trybu zamawiania, używania, przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  9. Zarządzenie Nr V/21/2007 (256 KB) - w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
  10. Zarządzenie Nr V/22/2007 (40 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 171/2005.
  11. Zarządzenie Nr V/23/2007 (169 KB) - w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiacych mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na sprzedażtych nieruchomości.
  12. Zarządzenie Nr V/24/2007 (142 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy. 
  13. Zarządzenie Nr V/25/2007 (45 KB) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie.
  14. Zarządzenie Nr V/26/2007 (42 KB) - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji  dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezposrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
  15. Zarządzenie Nr V/27/2007 (77 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy. 
  16. Zarządzenie Nr V/29/2007 (69 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  17. Zarządzenie Nr V/30/2007 (66 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  18. Zarządzenie Nr V/31/2007 (37 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/21/2007.
  19. Zarządzenie Nr V/32/2007 (172 KB) - w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Jarostach.
  20. Zarządzenie Nr V/33/2007 (91 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  21. Zarządzenie Nr V/34/2007 (90 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy
  22. Zarządzenie Nr V/35/2007 (82 KB)
  23. Zarządzenie Nr V/36/2007 (57 KB)
  24. Zarządzenie Nr V/37/2007 (61 KB)
  25. Zarządzenie Nr V/38/2007 (61 KB)
  26. Zarządzenie Nr V/39/2007 (53 KB)
  27. Zarządzenie Nr V/40/2007 (44 KB)
  28. Zarządzenie Nr V/41/2007 (87 KB)
  29. Zarządzenie Nr V/42/2007 (41 KB)
  30. Zarządzenie Nr V/43/2007 (57 KB)
  31. Zarządzenie Nr V/44/2007 (83 KB)
  32. Zarządzenie Nr V/45/2007 (49 KB)
  33. Zarządzenie Nr V/46/2007 (83 KB)
  34. Zarządzenie Nr V/47/2007 (57 KB)
  35. Zarządzenie Nr V/48/2007 (78 KB)
  36. Zarządzenie Nr V/49/2007 (90 KB)
  37. Zarządzenie Nr V/50/2007 (81 KB)
  38. Zarządzenie Nr V/51/2007 (61 KB)
  39. Zarządzenie Nr V/52/2007 (57 KB)
  40. Zarządzenie Nr V/53/2007 (163 KB)
  41. Zarządzenie Nr V/54/2007 (71 KB)
  42. Zarządzenie Nr V/55/2007 (163 KB)
  43. Zarządzenie Nr V/56/2007 (60 KB)
  44. Zarządzenie Nr V/57/2007 (87 KB)
  45. Zarządzenie Nr V/58/2007 (178 KB)
  46. Zarządzenie Nr V/59/2007 (42 KB)
  47. Zarządzenie Nr V/60/2007 (76 KB)
  48. Zarządzenie Nr V/61/2007 (36 KB)
  49. Zarządzenie Nr V/62/2007 (54 KB)
  50. Zarządzenie Nr V/63/2007 (41 KB)
  51. Zarządzenie Nr V/64/2007 (59 KB)
  52. Zarządzenie Nr V/65/2007 (57 KB)
  53. Zarządzenie Nr V/66/2007 (63 KB)
  54. Zarządzenie Nr V/67/2007 (55 KB)
  55. Zarządzenie Nr V/68/2007 (80 KB)
  56. Zarządzenie Nr V/69/2007 (51 KB)
  57. Zarządzenie Nr V/70/2007 (67 KB)
  58. Zarządzenie Nr V/71/2007 (64 KB)
  59. Zarządzenie Nr V/72/2007 (35 KB)
  60. Zarządzenie Nr V/73/2007 (43 KB)
  61. Zarządzenie Nr V/74/2007 (49 KB)
  62. Zarządzenie Nr V/75/2007 (96 KB)
  63. Zarządzenie Nr V/76/2007 (92 KB)
  64. Zarządzenie Nr V/77/2007 (76 KB)
  65. Zarządzenie Nr V/78/2007 (66 KB)
  66. Zarządzenie Nr V/79/2007 (32 KB)
  67. Zarządzenie Nr V/80/2007 (61 KB)
  68. Zarządzenie Nr V/81/2007 (112 KB)
  69. Zarządzenie Nr V/82/2007 (89 KB)
  70. Zarządzenie Nr V/83/2007 (71 KB)
  71. Zarządzenie Nr V/84/2007 (103 KB)
  72. Zarządzenie Nr V/85/2007 (56 KB)
  73. Zarządzenie Nr V/86/2007 (67 KB)
  74. Zarządzenie Nr V/87/2007 (107 KB)
  75. Zarządzenie Nr V/88/2007 (80 KB)
  76. Zarządzenie Nr V/89/2007 (77 KB)
  77. Zarządzenie Nr V/90/2007 (50 KB)
  78. Zarządzenie Nr V/91/2007 (74 KB)
  79. Zarządzenie Nr V/92/2007 (60 KB)
  80. Zarządzenie Nr V/93/2007 (56 KB)
  81. Zarządzenie Nr V/94/2007 (56 KB)
  82. Zarządzenie Nr V/95/2007 (59 KB)
  83. Zarządzenie Nr V/96/2007 (39 KB)
  84. Zarządzenie Nr V/97/2007 (37 KB)
  85. Zarządzenie Nr V/98/2007 (41 KB)
  86. Zarządzenie Nr V/99/2007 (42 KB)
  87. Zarządzenie Nr V/100/2007 (78 KB)
  88. Zarządzenie Nr V/101/2007 (39 KB)
  89. Zarządzenie Nr V/102/2007 (54 KB)
  90. Zarządzenie Nr V/103/2007 (43 KB)
  91. Zarządzenie Nr V/104/2007 (53 KB)
  92. Zarządzenie Nr V/105/2007 (38 KB)
  93. Zarządzenie Nr V/106/2007 (41 KB)
  94. Zarządzenie Nr V/107/2007 (82 KB)
  95. Zarządzenie Nr V/108/2007 (115 KB)
  96. Zarządzenie Nr V/109/2007 (36 KB)
  97. Zarządzenie Nr V/110/2007 (51 KB)
  98. Zarządzenie Nr V/111/2007 (44 KB)
  99. Zarządzenie Nr V/112/2007 (40 KB)
  100. Zarządzenie Nr V/113/2007 (50 KB)
  101. Zarządzenie Nr V/114/2007 (68 KB)
  Dodany 2007-05-08 12:04:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2175
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-16 12:58:04               Historia zmian [4]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij