Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Zastępca Wójta Gminy
  Zastępca Wójta Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Stanowisko:

  Zastępca Wójta Gminy

  Zwierzchnictwo:

  Referat Organizacyjny

  Imię i Nazwisko:

  Agata Biesaga

  Siedziba:

  97- 310 Moszczenica, ul. Kosowska 1, pokój nr 14

  Nr telefonu:

  44 616 96 25 wew. 127

  Nr Fax:

  44 616 96 87

  Adres e-mail:

  -

   
  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
  1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy,
  2. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, sprawnego obiegu dokumentów,
  3. nadzorowanie zapewnienia właściwej informacji wizualnej w Urzędzie oraz przygotowania i aktualizacji strony Biuletynu Informacji Publicznej,
  4. sprawowanie nadzoru nad prawidłową i sprawna obsługą interesantów,
  5. dekretowanie korespondencji przychodzącej,
  6. nadzorowanie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  7. prowadzenie książki kontroli,
  8. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał oraz innych materiałów niezbędnych na posiedzenia Rady,
  9. nadzorowanie przygotowywania projektów zarządzeń Wójta oraz prowadzenie rejestru zarządzeń,
  10. nadzorowanie organizacji i obsługi wyborów i referendów,
  11. nadzorowanie prowadzonych spraw kadrowych oraz związanych z doskonaleniem kadr,
  12. dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych,
  13. nadzorowanie archiwum zakładowego,
  14. sporządzanie protokołów zawierających ostatnią wolę spadkodawcy,
  15. nadzorowanie pracy pracowników merytorycznych zgodnie z zasadami podległości służbowej,
  16. dokonywanie okresowej oceny bezpośrednio podległych pracowników,
  17. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.
  Dodany 2012-10-09 13:16:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 6705
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-27 13:11:30               Historia zmian [2]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3884596 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij